Nye indsatser skal få flere med i idrætslivet

16/06-2022

Bedre udnyttelse af Rødovres haller, bedre vilkår for frivillige og lettere adgang til idræts- og foreningslivet for børn og unge uden økonomiske midler. Det er nogle af de nyskabelser, som skal få flere til at dyrke idræt i Rødovre Kommune, hvor en ny handleplan for idrætspolitikken netop er godkendt.

”Vi har en vedtaget politik, hvor målet er, at flere skal dyrke idræt, uanset om det er i klubber og foreninger, eller om det er noget, man selv går i gang med. Det kommer ikke af sig selv, så nu vil vi sørge for bl.a. bedre udnyttelse af hallerne og lettere adgang til klubber og foreninger for de børn og unge, hvor økonomien står i vejen,” siger borgmester Britt Jensen om handleplanen.

Planen sætter på flere måder ind over for det store pres på hallerne i kommunen. Der er allerede et arbejde i gang, som skal sikre, at kapaciteten i hallerne udnyttes fuldt ud. For at få bedre viden om, hvordan hallerne bliver brugt, bliver der sat termiske kameraer op i hallerne. Kameraerne registrerer udelukkende aktivitet og kan altså ikke optage levende billeder fra hallerne.

”Det er ingen hemmelighed, at der er pres på vores haller, og det er ærgerligt, hvis mangel på kvadratmeter står i vejen for, at flere kommer ind i idrætslivet. Det er sundt, styrker trivslen og er en vigtig del af Rødovres identitet, at vi har et rigt foreningsliv. Så vi forsøger at skrue på alle de muligheder vi har for at få alle med, som gerne vil,” siger Lene Due, som er formand for Kultur- og Fritidsudvalget.

Fritidspas åbner idrætslivet op for børn og unge

Nogle børn og unge er ikke en del af idrætslivet, fordi forskellige sociale omstændigheder, herunder økonomi, står i vejen. Det mønster er en ny fritidsvejleder begyndt bryde op. Værktøjerne er blandt andet vejledning om mulighederne i idrætslivet, workshops med foreningerne om deres rolle og ikke mindst en mulighed for at hjælpe økonomisk i de tilfælde, hvor familierne ganske enkelt ikke har råd til børnenes aktiviteter.

”Fællesskaber i foreninger og klubber er en vigtig del af barndommen og ungdommen, og især i sårbare familier kan det gøre en forskel, at man er en del af noget mere, uanset hvilken sportsgren vi taler om. Når vi kan åbne døre, som ellers er lukkede for nogle børn og unge, så giver vi dem noget værdifuldt, som kan sætte varige positive spor,” siger borgmester Britt Jensen.

Handleplanen blev godkendt i Rødovre Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg på mødet 7. juni. Den indeholder også oprettelsen af et træner- og lederakademi for unge. Sammen med DGI skal akademiet gøre det både sjovt og udviklende at være ung træner eller leder i klubberne. De unge er især en mangelvare efter corona-nedlukningerne, og derfor er der brug for en særlig indsats på netop det område.

Endelig vil klubber og foreninger i endnu højere grad end hidtil blive inddraget i arbejdet med at udvikle idrætslivet. Det skal styrke samarbejdet og hjælpe med til at bruge kræfterne på området helt rigtigt.

Hele handleplanen findes her.