Borgerne skal være med til at udforme bylivet i Rødovres nye bymidte

11/04-2024

I de kommende år får borgerne i Rødovre en ny bymidte med grønne områder, byrum og nye fællesskaber, og Rødovre Kommune inviterer alle borgerne ind i arbejdet. 

”Man møder den nye bymidte, når man kommer fra rådhuset eller biblioteket og passerer Viften. Det bliver et dejligt område, som fletter naturligt sammen med Rådhuspladsen, og vi vil skabe en bymidte, hvor alle kan føle sig godt tilpas. Derfor stiller vi store krav til dem, der gerne vil stå for byggeriet. Samtidig er vi i gang med at inddrage borgerne i Rødovre, så de selv kan sætte deres præg på, hvordan vi skaber en god bymidte med et aktivt byliv, som de selv har lyst til at bruge og bo i,” siger borgmester Britt Jensen.

Den nye bymidte kommer til blandt andet at indeholde et kunststrøg på Aage Knudsens Strøg, en byhave, nye boliger, nye butikker, cafeliv, kunstoplevelser og muligheder for leg og idræt. Desuden bliver Borgerhuset en del af bymidten. Borgerhuset er tænkt som et åbent hus, som både samler kommunens forvaltninger, så borgerne fremover kun skal henvende sig et sted, når de har brug for kommunen, og som lægger lokaler til foreninger og andre aktiviteter for borgerne i Rødovre. Projektet for det nye strøg er tegnet af SLA Arkitekter sammen med Artelia.

Visualisering af Borgerhuset set indefra
Visualisering af Borgerhuset set indefra. Foto: Werk og MIR

Udbuddet af byggeretter til boliger og erhverv og opførelse af Borgerhuset i Gartnerbyen er netop blevet offentliggjort. I udbuddet er planerne for området detaljeret beskrevet, og især konkurrenceprogrammet beskriver og visualiserer planerne: En bæredygtig Gartnerby er en by, hvor rammerne giver mulighed for en mangfoldighed af fællesskaber, et bredt boligudbud og et byliv der er for alle. Samtidig med at nutidig arkitektur og kunst giver Gartnerbyen sit eget præg.

Siden her giver adgang til udbuddet. Udbuddet beskriver de rammer, som interesserede investorer skal være indforstået med, og som skal være med til at sikre, at bymidten og Gartnerbyen bliver en naturlig tilføjelse til bylivet i Rødovre.

”Vi har sat et udbud i gang, hvor vi skal finde dem, der skal bygge det, der bliver en ny bymidte for alle i Rødovre, og jeg overdriver ikke, når jeg siger, at vi er ret kræsne i den proces. Visionen er, at bylivet skal være rigt på oplevelser og skabe rum og plads til alle temperamenter og aldre. Så vi stiller både krav til, hvordan der skal bygges, og hvordan der skal se ud i rummene mellem bygningerne, altså pladser, strøg og gader, for begge dele er med til at definere, hvordan vi skaber en god bymidte,” siger Britt Jensen.

Visualisering af Byhaven på Aage Knudsens Strøg
Visualisering af Byhaven på Aage Knudsens Strøg af Urban Power / Vismo

Borgerne kommer til at præge bylivet i bydelen

Gartnerbyen med dens byggerier, byrum, byliv og grønne områder skal være for alle i Rødovre, og der bliver lagt ekstra kræfter i at gøre det muligt for alle at sætte deres præg på den nye bydel. Derfor har Britt Jensen en opfordring til alle i Rødovre:

”Jeg vil gerne sende en åben invitation til borgerne i Rødovre: Vi kommer til at sætte mange aktiviteter i gang for at lade borgerne sætte deres aftryk på den udvikling, som er i gang. Faktisk er de første aktiviteter allerede i gang. Vi har brug for alle stemmer, og vi skal nok sørge for at gøre opmærksom på, hvordan man kan blande sig i arbejdet. Så kom og vær med. Det er alle os, der bor i Rødovre, som ved, hvad vi har brug for, og den viden skal vi have ud og leve i det arbejde, som går i gang nu,” siger borgmesteren.

Efter planen er den nye bydel og bymidte færdig i 2030, og Britt Jensen glæder sig til at følge arbejdet. Hun er ikke i tvivl om, at borgerne i Rødovre får et endnu rigere hverdagsliv med gode muligheder i den nye bymidte.

”Hvis jeg skal prøve at opsummere det, så får vi en endnu mere levende bymidte, som både bliver til glæde for dem, der skal bo der, og for alle andre borgere i Rødovre. Vi har jo i forvejen en god indgang til den ny bymidte: Biblioteket med alle de aktiviteter, som det byder på, og Viften med biograf, bistro, koncert og alt det, der foregår der. Med den ny bymidte favner vi endnu bredere: Vi får Borgerhuset, som både bliver en bedre måde at møde kommunen på som borger, og som bliver et hus, som for eksempel foreninger kan bruge. Vi får et kunststrøg på Aage Knudsens Strøg. Og vi får byrum i hele bymidten med grønne områder, plads til nye fællesskaber for alle og et levende handels- og erhvervsliv, som skaber stemning og aktivitet,” siger Britt Jensen.

Fakta om Gartnerbyen:

I konkurrenceprogrammet er den nye bymidte og hele bydelen nøjere beskrevet.

Gartnerbyen dækker området, som man kommer til, år man bevæger sig fra rådhuset eller biblioteket og forbi Viften. Det strækker sig til Tårnvej mod vest, Tæbyvej mod nord og Rådhusstien op mod Sibeliusparken mod øst som afmærket på kortet herunder.

Bykort
Foto: VISMO

Kortet er en visualisering af helhedsplanen, som også er beskrevet i materialet (s. 10). Helhedsplanen blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i 2017 som en udviklingsplan for hele området.

Gartnerbyen kommer bl.a. til at indeholde Borgerhuset i forbindelse med Rådhuset, et hovedstrøg på Aage Knudsens Strøg, som strækker sig fra syd umiddelbart efter Viften og hele vejen op gennem Gartnerbyen med byrum og og en grøn byhave i forlængelse af Aage Knudsens Strøg og en aktivitetsplads længere mod nord. Projektet for Aage Knudsens Strøg er tegnet af SLA Arkitekter sammen med Artelia.

Kunststrøg markerer kommunens 125 års jubilæum

Kunst i byrummet bliver et gennemgående element langs hele Aage Knudsens Strøg (s. 60). Når Rødovre i 2026 fejrer 125 års jubilæum, skal første del af kunststrøget stå færdigt, bl.a. med inspiration fra borgere, som bidrager til processen. 

Borgerinddragelse

Borgerinddragelse kommer i det hele taget til at præge arbejdet med Gartnerbyen. De første projekter er sat i gang, og der vil blive kommunikeret aktivt fra Rødovre Kommunes side om de muligheder, der vil være undervejs for at præge Gartnerbyen.

Borgerhuset

Borgerhuset (s. 31) bliver efter planen taget i brug i 2027, både som ramme for borgernes møde med kommunen i forbindelse med for eksempel sagsbehandling, i Borgerservice m.m., og som ramme for borgernes egne aktiviteter i fx foreninger o.l. Det er Det er WERK Arkitekter i samarbejde med Baumschlager Eberle Architekten GmbH og OJ Ingeniører, der har vundet opgaven med at tegne huset, og de skriver bl.a. i deres vision, at Borgerhuset skal ”danne rammen om en enestående arbejdsplads og et barrierefrit mødested, som værner om både de store og små fællesskaber.”