Sådan skal Rødovre blive CO2-neutral

02/06-2022

I 2050 skal Rødovre være CO2-neutral. Sådan lyder det mål, kommunen har bundet sig til i DK2020-samarbejdet. Nu er første del af planen for arbejdet godkendt, og alle i Rødovre skal yde en indsats, hvis vi skal nå i mål, siger borgmester Britt Jensen.

”Vi skal være CO2-neutrale i 2050. Ikke fordi vi har aftalt det i DK2020-samarbejdet, men fordi klimaproblemer er en af de vigtigste udfordringer overhovedet. Nu har vi fået en oversigt over de indsatser, som er nødvendige for at komme i mål, og jeg vil ikke pakke det ind: Borgerne og erhvervslivet i Rødovre kommer til at bruge tid og kræfter på at yde deres bidrag,” siger Britt Jensen (S).

Planen med de 50 indsatser, som på hver deres måde kan bidrage til at nedbringe CO2-udledningen, er krumtappen i arbejdet for et klimaneutralt Rødovre. Indsatserne stiller krav til både borgere, erhvervsliv og Rødovre Kommune selv. Indsatserne er udarbejdet sammen med Rødovre Kommunes Klimaudvalg, som bl.a. består af engagerede borgere, politikere, repræsentanter fra erhvervslivet og foreningslivet.

På listen finder man blandt meget andet planer for mere energivenlige boliger, flere solcelleanlæg, bedre affaldssortering og vildere haver. Vildere haver bidrager til at nedbringe CO2-udledningen, fordi haven optager mere CO2, hvis fx haveaffald og træer bliver på grunden. 

Kenneth Rasmussen, som er formand for Klima- og Naturudvalget i Rødovre Kommune, lægger ikke skjul på, at det stiller store krav til borgere og erhvervsliv at nå i mål med at blive CO2-neutral.

”Rødovre Kommune som virksomhed står for tre procent af den samlede CO2-udledning i Rødovre. Så selv om vi selvfølgelig skal gøre vores del af arbejdet, så kommer vi ikke i mål uden en indsats fra alle. Det gælder også de lidt mere besværlige valg som at lade bilen stå, at erhvervslivet skifter til elbiler og –lastbiler, at vi alle bruger mere tid på at sortere vores affald og meget mere,” siger Kenneth Rasmussen.

Rødovre Kommune vil gøre sit til at gøre det lettere for alle at træffe CO2-venlige valg. Kataloget over tiltag rummer blandt andet tilbud om energitjek og støtte til energirenovering i private boliger, der bliver oprettet en task force, som skal udbrede viden om klimatiltag, og i det hele taget vil kommunen gøre det let at træffe de rigtige valg.

”Vi har for eksempel en cykelstrategi, som allerede er i gang med at gøre det lettere at være cyklist. Det er et godt eksempel på, at kommunen kan fremme mulighederne for gode valg. Men i sidste ende er det op til dig og mig at ændre vaner for at komme i mål med at udlede mindre CO2,” siger Britt Jensen.

Hele sagen kan læses på referatet fra mødet i Kommunalbestyrelsen den 26. april, hvor kataloget over de 50 tiltag også ligger.

FAKTA OM DK2020

DK2020-arbejdet forpligter kommunen til at udvikle og understøtte politisk behandling af en klimahandlingsplan, der lever op til Parisaftalens målsætninger. Målsætningerne gælder både reduktion af drivhusgas-udledninger og tilpasning til klimaforandringerne. Kommunen forpligtiger sig herunder til at tage de nødvendige skridt for at blive klimaneutral og modstandsdygtig senest i 2050.

Kilde: DK2020