Fyrværkeri

Salg af fyrværkeri samt afskydning af fest- og scenefyrværkeri kræver tilladelse fra beredskabet.

Selvbetjening

Fold alle ud

Ansøg om afskydning af fest- og scenefyrværkeri

Husk at have MitID klar.

Før du kan få lov til at anvende professionelt fyrværkeri, skal du have tilladelse af brandvæsenet, udfyld blanketten på Virk.dk 

Start selvbetjening

Ansøg om at sælge af fyrværkeri

Husk at have MitID klar.

Brandvæsenet vil, når de har modtaget jeres anmeldelse, sende tilladelse til det ansøgte (såfremt denne kan gives) og foretage kontrol af salgs- og oplagsstedet.

Start selvbetjening

Fyrværkeri

Fold alle ud

Tilladelser til fyrværkeri

Indretning af salgssteder i detailleddet for op til 12,5 kg (nem) fyrværkeri og oplag på op til 12,5 kg/25 kg (nem) kan ske efter anmeldelse til brandvæsenet. Reglerne i Sikkerhedsstyrelsens "Bekendtgørelse om indførsel, fremstilling, opbevaring, overdragelse, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler" (og de tekniske forskrifter) skal nøje overholdes.

Beredskabet vil, når de har modtaget jeres anmeldelse, sende tilladelse til det ansøgte (såfremt denne kan gives) og foretage kontrol af salgs- og oplagsstedet.

Under ”Selvbetjening” øverst på siden kan du læse mere om reglerne og finde anmeldelsesblanketten.

Oplag på mere end 12,5 kg/25 kg nem skal i hvert enkelt tilfælde ansøges hos Hovedstadens Beredskab iht. Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse og "Tekniske forskrifter for Fyrværkeri".

Professionelt fyrværkeri

Fest- og scenefyrværkeri må kun benyttes at personer som er uddannet og godkendt af Sikkerhedsstyrelsen. En godkendt fyrværker skal på forlangende fra brand- eller politimyndighed fremvise sit godkendelsesbevis.

Ansøgning om afskydning af fest- og scenefyrværkeri skal ansøges hos brandvæsenet iht. gældende regler fra Sikkerheds- og Beredskabsstyrelsen - se mere under ”Selvbetjening” øverst på siden.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Send sikker Digital Post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider