Årsregnskab 2021

Hermed fremlægges Rødovre Kommunes årsregnskab for 2021.

Årsregnskab 2021

Corona trak spor langt ind i 2021, og alligevel er vi ved fælles hjælp lykkedes med at komme godt gennem krisen. Det skyldes både medarbejdernes og borgernes store indsats, og der er mange, som fortjener et stort tak.

Det skinner også igennem i årsregnskabet for 2021, som viser, hvordan Rødovre er godt rustet både økonomisk og på klimafronten.

Heldigvis var 2021 også året, hvor corona langsomt begyndte at slippe sit tag. Vi så bl.a. ledighedstallene begynde at rette sig. Mange af dem, som mistede jobbet på grund af pandemien, kom tilbage i arbejde. 

Klimaet fylder af naturlige årsager stadigt mere. Rødovre Kommune er med DK2020-samarbejdet, som forpligter os til at blive helt CO2-neutrale i 2050, og selv om man ikke ved det, så præger det store dele af kommunens arbejde. Udrulningen af fjernvarme er et godt eksempel, hvor vi i 2021 gik i jorden i Espely-kvarteret – og hvor kommunen i det hele taget arbejder på højtryk for at få alle med.

Alt i alt afspejler regnskabet en solid økonomi, som er vigtigt – ikke mindst i en tid, hvor blandt andet stigende priser presser økonomien i hele verden.

Årsregnskab 2021

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Rødovre Kommune
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider