Borgmesterkæden

I forbindelse med indvielsen af Rødovre rådhus lørdag den 9. juni 1956 blev borgmesterkæden overrakt af repræsentanter for Rødovre Haandværker-, Industri- og Borgerforening og Rødovre Handelsforening med bogtrykker B. Hilbo

Borgmesterkæden

I forbindelse med indvielsen af Rødovre rådhus lørdag den 9. juni 1956 blev borgmesterkæden overrakt af repræsentanter for Rødovre Haandværker-, Industri- og Borgerforening og Rødovre Handelsforening med bogtrykker B. Hilbo som ordfører. I sin overrækkelsestale sagde han:

Højtærede kommunalbestyrelse, højtærede borgmester Af komitéen til indsamling til en borgmesterkæde har jeg fået overdraget det ærefulde hverv på komitéens vegne at overrække kommunen denne gave og smykke borgmesteren dermed.

Midlerne til kæden er fremskaffet ved en indsamling, hvori såvel institutioner, foreninger, firmaer som enkeltpersoner har været ydende. Rødovre Haandværkerforening og Rødovre Handelsforening, som modtog ideen og sluttede op om den, nedsatte denne komité.

Måtte denne kæde som et smukt udtryk for vor tids kunnen og formåen indenfor dansk kunsthåndværk frem gennem generationer stå som et vidnesbyrd herom.

Lad mig minde om, at adelen i gamle dage havde det privilegium fremfor andre borgere i vort land at måtte bære gyldne kæder, som et tegn på det ansvar og de pligter, de havde fremfor menigmand. Måtte denne kæde også minde denne og kommende kommunalbestyrelser om, at dette byens råd i højere grad end den almindelige befolkning bærer større ansvar og har flere pligter.

En kæde i sig selv har jo altid været symbolet på sammenhold og samvirke, og det gamle ord om, at en kæde aldrig er stærkere end dens svageste led, gælder fremdeles. Men selvom en kæde er samlet i en enhed, så er hvert led dog en individuel og selvstændig ting. Jeg siger dette for at fremhæve den enkeltes personlige ansvar, der kun kan måles og vejes af hans egen samvittighed.

Vi har valgt denne dag, hvor indvielsen af vort nye rådhus finder sted, til at overrække kæden, og vi ønsker vor kommune og dermed os selv til lykke med det fremskridt, der er sket, og vi ønsker, at arbejdet i dette rådhus må præges af ærlig stræben for altid at nå det bedste for vor kommune og dens borgere, såvel ved det kommunale styres overvejelser og beslutninger som ved de mange dygtige embedsmænd og funktionærers indsats.

Londons Overborgmester gav Tips til Rødovre . . .

Samtidig med Rødovre nye rådhus' indvielse forleden overraktes en af de mest stilrene borgmesterkæder, der er blevet til herhjemme i de senere år. Det meget smukke, moderne guldsmedearbejde er tegnet af billedhuggeren Jens Andreasen, og kæden er udført i forgyldt Sterling-sølv. Kommunens navn og våben står tegnet i sølv på en skinnende lys emalje-baggrund.

Da den unge kunstner fik overdraget det ærefulde hverv at tegne den nye embedskæde, drog han til London, hvor han fik foretræde for byens Lord Mayer, der var så elskværdig at tage sin pragtkæde frem, forklare Jens Andreasen alt om den og vise ham, hvordan han bar den.

En bærekæde frembyder nemlig ganske store tekniske problemer for sin form-giver, hvis han skal få den til at ligge rigtigt. Skulle den hænge om halsen på bæreren, ville dens metalled og dens vægt genere ham, og plaketten ville dingle langt nede på hans mave. London-borgmesterens kæde fæstnes med to clips yderst på skuldrene, og bortset fra plaketten er kæden lige lang fortil og bagtil. Den kommer altså ikke til at ligge ind under reverset, men falder i to brede buer ned over bryst og ryg, hvilket giver den en storslået dekorativ virkning.

Dette og andre tips lærte Jens Andreasen i London, og nu kan Rødovres borgmester glæde sig til at bære sin nye embedskæde på samme måde som sin kollega i verdens hovedstad.

Kilde: Rødovre Avis 14.06.1956

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Rødovre Kommune
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider