Brugsret til kort

Brugsret til kort

Som konsekvens af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er en række grunddata blevet gjort frit tilgængeligt for borgere og virksomheder. Rødovre Kommune leverer derfor ikke længere det tekniske grundkort, og henviser i stedet til dataforsyningen.dk hvorfra det er muligt at hente data. Det er fra Dataforsyningen endvidere muligt at hente luftfoto, matrikulære data samt en række andre data.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Send sikker Digital Post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider