Sammen om Rødovre

- et udviklingsprojekt om fornyelse af velfærden
I Rødovre har vi altid taget ansvar for vores eget liv og for hinanden - vi står sammen om Rødovre.

- et udviklingsprojekt om fornyelse af velfærden
I Rødovre har vi altid taget ansvar for vores eget liv og for hinanden - vi står sammen om Rødovre. Det var med til at gøre os til en mønsterkommune, da det danske velfærdssamfund udviklede sig i 1950’erne og 1960’erne, og det har gjort os til en stærk og attraktiv velfærdskommune i dag. Vi er klar til at nytænke måden, vi gør tingene på, så vi også er en moderne velfærdskommune med et stærkt fællesskab om 20 år. Vi vil skabe mere fællesskab og et bedre lokalsamfund, hvor man både tager ansvar for sit eget liv og medansvar for sin næste.

11 udviklingsprojekter
Derfor satte vi 11 udviklingsprojekter i søen, for at undersøge mulighederne og give seriøse svar på netop 11 forskellige områder. I juni 2015 tog Kommunalbestyrelsen stilling til afrapporteringen fra de enkelte projekter, deres videre status og forslagene til finansieringen af de planlagte aktiviteter.
Klik på menupunktet til venstre og læs om de enkelte projekter og deres status lige nu.

Visionen og de fire veje
Under de to øvrige menupunkter til venstre kan du læse om Kommunalbestyrelsens visioner for velfærdsfornyelsen og om de fire veje vi kan gå for at nå målet.

Kommunikation

'Sammen om Rødovre' skal kommunikeres bredt i lokalsamfundet, så vi opnår større synlighed og opmærksomhed. Der skal udarbejdes en kommunikationskampagne, der har til formål at sætte velfærdsfornyelsen på borgernes dagsorden.

Et vigtigt element for at skabe større synlighed er, at 'Sammen om Rødovre' får sin egen visuelle identitet, som skal være gennemgående i bl.a. annoncering, plakater samt mailsignatur hos kommunens ansatte.

Der er bevilget 100.000 kr. fra velfærdspuljen til kommunikationskampagnen.

Rødovre Kommune

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune

Rødovre Kommune
Rødovre Kommune
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider