Vision for velfærdsfornyelse

Kommunalbestyrelsens vision for velfærdsfornyelse – 'Sammen om Rødovre'

Fold alle ud

Baggrund

Rødovre er den moderne velfærdskommune, som blev skabt i takt med, at det danske velfærdssamfund udviklede sig i 1950’erne og 1960’erne. Rødovre var mønsterkommunen – moderne inden for velfærd, offentligt byggeri og byudvikling. Her blev drømmen om det gode liv i forstaden realiseret. Der er opstået et stærkt, lokalt fællesskab, og Rødovre er i dag et selvstændigt lokalsamfund på kanten af hovedstaden. Kommunen har en række klassiske provinsbykvaliteter og mange lokale tilbud til borgerne – f.eks. kultur- og fritidstilbud og gode sociale fællesskaber.

Demografiske udfordringer

Rødovre har naturligvis udviklet sig i takt med det øvrige velfærdssamfund og står derfor over for demografiske udfordringer og voksende velfærdsudgifter. Arbejdsstyrken, der skal finansiere den (økonomisk pressede) offentlige sektor, bliver stadig mindre. Det er en selvstændig udfordring, at antallet af offentligt ansatte, der går på pension i de kommende år, i grove træk svarer til den samlede tilgang af unge i arbejdsstyrken. Selvom det offentlige ansatte alle unge, ville det ikke dække de behov, som det stigende antal ældre medfører. Hvis vi skal sikre velfærden for fremtidens generationer, skal stat, regioner og kommuner finde nye måder at løse opgaverne på. Det gælder også Rødovre Kommune.

Sammenhængskraften er udfordret

Kommunen er et fællesskab, hvor vi fører en fælles, offentlig samtale om, hvordan vi ønsker at indrette vores lokalsamfund. En samtale om bl.a. værdier, prioriteringer og udvikling. Den lokale sammenhængskraft er i disse år bl.a. udfordret af den generelt stigende individualisering. Tiltroen til autoriteterne falder - samtidigt med at borgerne kræver mere og mere af de selvsamme autoriteter. Borgernes krav til kommunens leverancer er i forandring. Skal Rødovres indbyggere i fremtiden være forbrugere i et ”velfærdssupermarked” med frit valg på alle hylder eller være borgere i et lokalsamfund?

Vi skal udvikle og styrke fællesskabet

I Rødovre er vi klar til at nytænke måden, vi gør tingene på, så vi også er en moderne velfærdskommune med et stærkt fællesskab om 20 år. Det skal gøres med respekt for det fundament, vi står på: Fællesskabet skal fortsat være en bærende kraft, og vi skal stå sammen om Rødovre. Vi vil skabe mere fællesskab og et bedre lokalsamfund, hvor man både tager ansvar for sit eget liv og medansvar for sin næste. Det kræver en stor indsats af både kommunen og borgerne. Det er en lang proces, hvor de forventninger, som borgere, brugere og kommunen møder hinanden med, bliver ændret. I Rødovre skal man være borger i lokalsamfundet fremfor forbruger i ”velfærdssupermarkedet”!På denne baggrund er ”Sammen om Rødovre” visionen for Kommunalbestyrelsens arbejde med at forny velfærden for Rødovres borgere.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Rødovre Kommune
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider