Velfærdsteknologi

Skriv personfølsom/fortrolig post

Fold alle ud

Rødovre Kommune

For at sende personfølsom/fortroligt post til Rødovre Kommune skal du benytte dit MitID

Skriv Digital Post

Rødovre Kommune (Virk)

For at sende personfølsom/fortroligt post til Rødovre Kommune skal du benytte dit MitID

Skriv Digital Post

Hvad er velfærdsteknologi

Velfærdsteknologier er borgerrettede teknologier som anvendes af borgerne og assisterer dem i at få kommunens ydelser leveret. 
Velfærdsteknologi kan også være teknologier der hjælper kommunens medarbejdere med at levere velfærd til borgerne. 
Velfærdsteknologi understøtter at vi kan levere mere velfærd i en fremtid præget af befolkningstilvækst og øget efterspørgsel på ressourcer og ydelser.
Når vi tager ny velfærdsteknologi i brug kan vi blive lidt mere effektive uden at gå på kompromis med kvaliteten, serviceniveauet og arbejdsmiljøet.

Mål med velfærdsteknologi:

Velfærdsteknologi handler om at skabe værdi:

  • Værdi for borgerne: Livskvalitet, selvhjulpenhed, værdighed, integritet, inklusion, kommunikation, kvalitet generelt, tilgængelighed m.v.
  • Værdi for medarbejderen: Understøttelse af et godt arbejdsmiljø fysisk såvel som psykisk.
  • Værdi for kommunens økonomi: Dvs. at vi arbejder lidt smartere så vi med de samme ressourcer kan yde lidt mere uden at gå på kompromis med service, kvalitet og arbejdsmiljø.

Sammen om Rødovre:

Velfærdsteknologi er en del af velfærdsprojekterne i Sammen om Rødovre. Strategien for velfærdsteknologi blev vedtaget i juni 2015 af kommunalbestyrelsen, der også valgte at afsætte midler i en fælles pulje til pilotprojekter. For at sikre bredde i udbredelsen af velfærdsteknologi i Rødovre Kommune, er der nedsat en tværgående gruppe med ressourcepersoner fra alle forvaltninger. Gruppen har til opgave at drøfte og vurdere de velfærdsteknologiprojekter der søges om puljemidler til. 

Der er også ansat en koordinator for velfærdsteknologi til at koordinere afprøvninger, indsatser og gruppens arbejde: Send e-mail via Digital Post, Att: Sune Buch-Sloth / telefon: 40 26 72 76.

Evalueringer af velfærdsteknologi:

I Rødovre Kommune anvender vi en tilpasset udgave Teknologisk Instituts metode VelfærdsTeknologiVurdering (VTV). Metoden munder ud i en VTV rapport. Evaluerede projekter offentliggøres nedenfor.


Virtual Reality

Forskningsartikler publiceret på basis af Rødovre Kommunes samarbejde med forskningsinstitutioner: 

Øvrige velfærdsteknologi rapporter

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Rødovre Kommune
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider