Velkomstbrev

Alle nye borgere i Rødovre får tilsendt en velkomstfolder samt fribilletter til udvalgte lokale attraktioner.

Velkommen til Rødovre

Fold alle ud

Tillykke med din nye bolig

Hjertelig velkommen til Rødovre. Du er flyttet til en kommune med gode rammer for et rigt hverdagsliv, og her et lille udpluk af de mange tilbud.

Jeg håber, du bliver glad for at bo i Rødovre og vil føle dig hjemme. Rødovre er et helt særligt sted. Vi har et stærkt fællesskab, og vi er gode til at tage ansvar for os selv og for hinanden. Vi står sammen om Rødovre. Vi har gode skoler og dagsinstitutioner, og vi tager os godt af vores ældre medborgere, der har slidt og slæbt for at skabe det samfund og de goder, som vi alle kan nyde godt af.

Vi er ambitiøse på klimaområdet, hvor vi vil være CO2-neutrale i 2050. Som kommune går vi foran, men uden jeres bidrag som borgere, lykkes vi ikke i kampen for klimaet.

I Rødovre har vi et blomstrende foreningsliv. Det kan være en god måde at lære andre engagerede mennesker at kende. Vi har et værdifuldt netværk med mere end 300 foreninger, så der er noget for alle.

Vi har vedlagt fribilletter til et par af de lokale attraktioner. Jeg håber, at det er begyndelsen på mange gode oplevelser for dig i Rødovre.

På Kommunalbestyrelsens vegne vil jeg byde dig hjertelig velkommen.

Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at involvere dig i udviklingen af vores by. Vi er et stærkt fællesskab, og vi udvikler Rødovre sammen. Jeg håber, du har lyst til at være med.

Hjertelig velkommen til Rødovre.

Britt Jensen
Borgmester i Rødovre

Oplevelser

I Rødovre vil vi gerne tilbyde kulturoplevelser af en bredde og kvalitet, der gør det muligt for alle at finde oplevelser, der passer til dem. Vores kulturliv er med til at understøtte Rødovres mange fællesskaber og giver en by med en aktiv puls, hvor der er liv på pladser og plæner.

Oplev Rødovre

I løbet af året kan du være med til events, kulturoplevelser og masser af aktiviteter rundt om i byen. Vi har børnefestival for alle institutionsbørn, Sjov Lørdag, skattejagt i Rødovre, Skt. Hans, Krigshistorisk Festival, motionsløb, Rødovredagen, julemarked og meget mere.

Læs mere om Rødovres kultur- og fritidsarrangementer på www.rk.dk/oplevroedovre  

Du kan også følge os på Facebook – både på kommunens officielle side ’Rødovre Kommune’ og på ’Oplev Rødovre’.

Den årlige Pensionistskovtur

En af Rødovres ældste og hyggeligste traditioner er den årlige skovtur i august for byens pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere.

Billetsalget starter i juni og annonceres i Rødovre Lokal Nyt.

Her er et udpluk af vores tilbud:

Rødovre Bibliotek. Læsning, leg, musik, film, teater, foredrag, udstillinger, litteraturklubber og mange flere aktiviteter for alle aldre – samlet i et hovedbibliotek med en helt unik arkitektur.

Oplev også Trekanten/Islev Bibliotek. Se mere på www.rdb.dk 

Heerup Museum. Kom tæt på kunsten og vær kreativ. Vi har skiftende udstillinger, krea-værksted i ferien, café-arrangementer, billedskole og meget andet. Se mere på www.heerup.dk 

Oplevelsescenter Vestvolden. Interaktivt museum fyldt med hemmeligheder for unge og ældre.

Se mere på www.vestvolden.dk

Viften. Store koncert-, teater-, comedy- og filmoplevelser helt tæt på. Her kommer både store danske og udenlandske navne samt upcoming artister.

Kort sagt har vi en vifte af arrangementer med noget for enhver smag.

Se Viftens program på www.viften.dk 

Vestbad - Aktiviteter for hele familien.

Kom i svømmehallen til undervisning, træning eller en sjov dag – inde eller ude i friluftsbadet. Nyd de varme og rolige omgivelser i wellness-afdelingen til arrangementer med saunagus. Træn dig sundere og stærkere i fitnesscenteret på egen hånd, med fysioterapeut, personlig træner eller på hold. Se mere på www.vestbad.dk  

Rødovre Musikskole. Vi tilbyder vokal- og instrumentalundervisning og deltagelse i sammenspil, bands, orkestre og kor - fra 0-25 år. 

Se mere på www.rk.dk/musikskolen 

Velfærd

Velfærd for borgerne bliver prioriteret højt i Rødovre Kommune. Det håber vi, at du vil opleve, hvad enten det er i børnehaven, skolen, på plejehjemmet eller noget helt fjerde.

Dagtilbud med høj kvalitet

I vores dagtilbud er vi optaget af at sikre høj kvalitet for jeres børn. Det gør vi bl.a. ved at udarbejde pædagogiske læreplaner, føre løbende tilsyn i alle vores dagtilbud og prioritere forældresamarbejdet højt. Vi gør det også ved at lege. Vi ved, at barndommen og leg har værdi i sig selv. Leg er med til at sikre, at alle børn får fællesskaber, de kan være en del af. Vi evaluerer desuden egen praksis løbende for at kvalificere vores arbejde. Samtidig holder vores dygtige medarbejdere sig opdateret på den nyeste viden om børn i 0-6-årsalderen. Sådan arbejder vi med at sikre høj kvalitet for alle børn i vores dagtilbud.

Læring, trivsel og udvikling i skolerne

Vores skoleområde arbejder målrettet med tre indsatser inden for Sundhed og Trivsel, Teknologi og Innovation og Læringsfællesskaber for alle. Det gør vi for at understøtte visionen om, at alle børn skal blive så dygtige, som de kan.

Vi har dygtige og kompetente medarbejdere på vores skoler, som møder alle børn og unge, dér hvor de er. Det pædagogiske arbejde vægtes højt for at skabe det bedst mulige fundament for vores børn og unges opvækst.

Det gode seniorliv

Vi tager os godt af de ældre, og der er mange gode tilbud til et aktivt seniorliv. Især vores frivillige, sociale foreninger har mange aktiviteter som musikcafé, fællesspisninger og udflugter.

Desuden kan alle pensionister fremme det sociale samvær ved at spise på plejehjemmenes caféer. Du kan læse mere om de forskellige aktiviteter i Den Sociale Vejviser på www.rfcenter. dk/social-vejviser. Du kan også henvende dig i Rødovre Frivilligcenter.

Vi har desuden velfungerende tilbud til ældre, der har behov for pleje, omsorg og genoptræning. Vi har fire plejehjem, hjemmepleje og et træningscenter. 

Sundhed for alle

Du kan benytte dig af kommunens gratis sundhedstilbud, som ikke kræver henvisning. I Rødovre Sundhedscenter kan du få vejledning og inspiration til at leve sundere. Du kan f.eks. deltage på de effektive rygestopkurser, få støtte i vaneændringer omkring kost, motion eller alkohol eller deltage i et forløb om stresshåndtering. Der er også et rehabiliteringsforløb for borgere, der har kræft. Se mere på www.rk.dk/sundhedscenter

Hjælp og støtte i svære situationer

Alle kan få det svært og have brug for støtte og vejledning til at få hverdagen til at fungere igen. Hvis du eller din familie står i en vanskelig situation, er du velkommen til at kontakte Borgerservice.

Du kan også kontakte ’Mød Mig’, som er et tilbud for psykisk sårbare borgere, hvor du kan få hjælp til små og store problemer. Læs mere og find åbningstider på www.rk.dk/borger/socialservice

Dagligdag

I Rødovre er vi blandt de bedste i Danmark til at sortere affaldet.

Bor du i hus, henter vi storskrald hver anden uge. Det er selvfølgelig ikke alt, der kan sættes ud som storskrald, men så har vi en genbrugsstation, der har åbent stort set alle årets dage.

Haveaffald kan sættes ud forår, sommer og efterår – du sætter dine fyldte sække ud og får nye retur. Du kan også selv køre det på genbrugsstationen. Se mere på www.rk.dk/affald

Vi vil gøre det bedre

Rødovre skal være klimaneutral, og vi skal forberede os på at modstå klimaforandringer. Nøglen til succes er samarbejde, dialog og lokalt engagement.

Vi arbejder på en række områder som f.eks. begrænsning af CO2 fra transport, udbredelse af omkostningseffektiv og mindre klimabelastende energiforsyning, bæredygtigt byggeri og øget biodiversitet.

Med vores klimahandlingsplan bliver du inviteret med til, at vi gør det i fællesskab.

Den grønne by

I Rødovre ønsker vi et grønt bybillede langs boligvejene. Derfor har kommunalbestyrelsen mange steder vedtaget lokalplaner, der indeholder bestemmelser om byggelinjer mod vej og opsætning af hegn. Kontakt gerne Byggesags- og Erhvervsafdelingen, hvis du vil vide, hvilke regler der gælder præcis for din ejendom.

Når du har brug for din kommune

Borgerservice er din indgang, og du er altid velkommen, hvis du har brug for hjælp. Du kan henvende dig personligt, ringe til kommunens Kontaktcenter eller sende digital post. Bestil gerne tid til personlig betjening på rk.dk, hvis du vil mindske ventetiden. Her er også selvbetjeningsmuligheder, hvor du kan klare det meste selv – når det passer dig.

Borgerservice har lørdagsåbent den 1. lørdag i hver måned med enkelte undtagelser. Du behøver derfor ikke forny dit pas eller kørekort, når du har travlt i hverdagen.

I Borgerservice får alle den hjælp, de har brug for – digitalt eller ej. Se mere på www.rk.dk/borger/borgerservice. 

Fællesskab

Alt hvad hjertet kan begære

Du er flyttet til en by, hvor du kan finde det, der skal til for at få en hverdag til at fungere. Der er mange dagligvarebutikker i Rødovre, og så er der naturligvis Rødovre Centrum, der huser alt, hvad hjertet kan begære – mere end 100 butikker samt lægeklinikker, fitness, legeland og biograf.

Nemt at gøre det godt

Der er et stærkt, lokalt fællesskab i Rødovre. Det kommer bl.a. til udtryk i, at mange frivillige gør en stor indsats side om side med de professionelle på det sociale område og i idræts- og foreningslivet.

Vil du være frivillig?

Du kan gøre en stor forskel for andre – uanset din alder og baggrund.

Du kan bl.a. hjælpe børn med deres lektier på lektiecaféer, rådgive unge i Headspace eller være frivillig i Rødovre Folkekøkken. Der bliver sat stor pris på de frivillige, og kommunen hylder dem hvert år, når ’Årets Ildsjæl’ bliver kåret. Hvis du vil være frivillig, kan du henvende dig i Rødovre Frivilligcenter. Se mere på www.rfcenter.dk

Idræt, sport og fællesskab for alle

Du kan dyrke langt de fleste sportsgrene, og der er tilbud til dig uanset alder og niveau. I foreningerne kan du skabe nye relationer og stærke fællesskaber.

Se mere om Rødovres idrætsforeninger på www.fir.dk og på www.rk.dk/oplevroedovre under ’Se Rødovres forenings- og fritidsportal’. Du kan også være aktiv på egen hånd og gøre brug af Rødovres grønne områder. Du kan f.eks. gå en tur på hjertestien ved Vestvolden.

Velkomstfolder til nye borgere i Rødovre

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Rødovre Kommune
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider