Initiativ- og udviklingspuljen

Har du en ny forening eller et nyt initiativ, der har brug for støtte, så kig her.

Selvbetjening

Fold alle ud

Ansøgningsskema til initiativ- og udviklingspuljen

Husk at have MitID klar.

Folkeoplysningsudvalget har afsat en pulje penge til brug for initiativer under folkeoplysningsloven. 

Alle godkendte foreninger under folkeoplysningsloven og ikke organiserede grupper, med tilknytning til Rødovre Kommune, kan ansøge om tilskud.

Når du klikker på "Start selvbetjening" skal du være opmærksom på, at vores udbyder af servicen (EG) gerne vil sætte en eller flere cookies på din computer.

Start selvbetjening

Skriv personfølsom/fortrolig post

Fold alle ud

Kultur - Kultur og Fritidsområdet

For at sende personfølsom/fortroligt post til Rødovre Kommune skal du benytte dit MitID

Skriv Digital Post

Initiativ- og udviklingspuljen

Fold alle ud

Initiativ- og udviklingspuljen

Til start og udvikling af folkeoplysende aktiviteter i Rødovre Kommune.

”Initiativ- og udviklingspuljen” er en pulje som hører under Folkeoplysningsudvalget og har til hensigt at støtte folkeoplysende aktiviteter i Rødovre Kommune.

Formål

Formålet med ”initiativ- og udviklingspuljen” er at fremme og støtte udviklingen af et varieret og alsidigt udbud i Rødovre Kommune.

Der kan søges om tilskud til

  • Starttilskud til nye foreninger, som endnu ikke har opnået tilskud
  • Nye initiativer
  • Udviklingsprojekter
  • Gennemførelse af nye projekter, der ikke nødvendigvis er forankret i eksisterende foreninger, men som har til hensigt at skabe nye, vedvarende aktiviteter i kommunen.
  • Partnerskabsprojekter, som har til hensigt at løfte konkrete kommunale opgaver eller skabe nye vedvarende aktiviteter i kommunen.

Der ydes ikke tilskud til

  • Tilbagevendende projekter
  • Kommercielle projektet
  • Projekter der hører under anden lovgivning
  • Allerede igangsatte projekter
  • Projekter/aktiviteter der ikke afholdes indenfor kommunegrænsen.

Hvem kan ansøge

Folkeoplysende foreninger, hjemmehørende i Rødovre Kommune, samt selvorganiserede grupper, hvoraf mindst 1 person har bopæl i Rødovre Kommune.

Ansøgningsfrist

Ansøgningen skal være modtaget inden den 1. i en måned for at blive behandlet på udvalgsmøde i slutningen af måneden. Der kan søges hele året, dog ikke i juli.

Regnskab og evaluering

Regnskab og evaluering vedrørende projektet skal indsendes senest 3 måneder efter at projektet er afsluttet.

Spørgsmål

Såfremt du har spørgsmål om tilskud fra ”Initiativ- og udviklingspuljen”, kan du kontakte Dorthe Larsen, på telefon nr. 36 37 76 34 eller send e-mail via Digital Post.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Børne- og Kulturforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider