Reklameordningens 15% pulje

Tilskud til ekstraordinære sportslige arrangementer og udvikling af idrætsforeningerne i Rødovre

Selvbetjening

Fold alle ud

Reklameordningens 15 %´s pulje

Husk at have MitID klar.

Ansøgningsskemaet skal sendes senest en måned forinden arrangementet.

Når du klikker på "Start selvbetjening" skal du være opmærksom på, at vores udbyder af servicen (EG) gerne vil sætte en eller flere cookies på din computer.

Start selvbetjening

Reklameordningens 15 %´s pulje

Fold alle ud

Reklameordningens 15 %´s pulje

Regelsæt for tildeling af tilskud til ”ekstraordinære sportslige arrangementer” fra ”Reklameordningens 15 %'s pulje”:

Ved ekstraordinære sportslige arrangementer forstås: 

  • En klub eller forening, der i kraft af en præstation deltager eller arrangere kampe/stævner eller i kraft af sin placering automatisk i henhold til sin unions bestemmelser kan deltage i nationale/internationale turneringer. Brev om udtagelse skal vedlægges ansøgningen.
  • En klub eller forening der i særlig anledning deltager, arrangere en konkurrence, opvisning, turnering eller lignende, hvor gæsterne eller selve arrangementet må betegnes som usædvanlig i/for Rødovre.
  • En klub eller forening i forbindelse med 25-, 40-, 50-, 60-, 75- og 100 års jubilæum arrangerer internationalt/landsstævne eller lignende.
  • En klub eller forening ifølge aftale med sin union påtager sig et landsstævne eller lignende.
  • Øvrige arrangementer af idrætslige karakter, som ikke omfattes af ovenstående, kan støttes såfremt Folkeoplysningsudvalget finder dem værdige dertil.

Det er ingen hindring for støtte, at et arrangement samtidig støttes af kommunale midler, dog må det samlede tilskud fra kommunalt regi og ”Reklameordningens 15%'s pulje” ikke give klubben eller foreningen overskud. 

Klubben eller foreningens almene økonomiske situation må ikke virke negativ på beslutningen om tilskuddets størrelse. 

Takster pr. person i forbindelse med ansøgning om tilskud:

Fortæring pr. døgn*: 85,00 kr.
Overnatning pr. døgn*: 150,00 kr.
Transport*: 250,00 kr., dog max 6.250 kr. pr. hold
Transport – udlandet (dog ikke Sverige): 400,00 kr., dog max 10.000 kr. pr. hold

*Der ydes ikke tilskud til arrangementer inden for Region Hovedstaden (Albertslund, Allerød, Ballerup, Brøndby, Dragør, Egedal, Fredensborg, Frederiksberg, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Herlev, Hillerød, Hvidovre, Høje-Taastrup, Hørsholm, Ishøj, København, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Rødovre, Tårnby, Vallensbæk), dog undtaget Bornholm.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Børne- og Kulturforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider