Retningslinjer for lån/ leje af kommunens arealer

Skriv personfølsom/fortrolig post

Fold alle ud

Leje og lån af Rådhusets udearealer

For at sende personfølsom/fortroligt post til Rødovre Kommune skal du benytte dit MitID

Skriv Digital Post

Leje og lån af Rådhusets udearealer (Virk)

For at sende personfølsom/fortroligt post til Rødovre Kommune skal du benytte dit MitID

Skriv Digital Post

Retningslinjer for lån og leje af kommunens arealer

Fold alle ud

Udlån af Rådhuspladsen og andre større udearealer

Rødovre Kommune låner, Rådhuspladsen og andre større udearealer ud til særlige aktiviteter og arrangementer som eksempelvis byfest, cirkus og lignende. Det er ikke muligt at låne områderne til private arrangementer.

Der er forskel på udlån og udlejning!

Udlån kan ske til

  • Kommunale arrangører
  • Foreninger der er godkendt af Folkeoplysningsloven i Rødovre Kommune
  • Åbne arrangementer, uden indtægter, uanset hvem der er arrangør
  • Non-profit arrangementer, altså arrangementer med indtægtsskabende elementer, men hvor eventuelt overskud doneres til eksempelvis de lokale idrætsforeninger

For alle ovenstående gælder, at lån af arealer ikke må ske med fortjeneste for øje.

Ved større arrangementer kan der, ud fra en konkret vurdering, derudover forekomme en opkrævning på et depositum på kr. 25.000 til dækning af eventuelle skader forvoldt af låner. Dette beløb returneres umiddelbart efter afholdelse af arrangementet, såfremt området ikke skal retableres.

Leje kan ske til

  • Arrangører der har til formål at skabe økonomisk udbytte
  • Arrangører der ønsker salg af varer eller tjenesteydelser
  • Kræmmermarkeder, loppemarkeder og lignende
  • Entré arrangementer der er omfattet af EU-statstøttereglerne, eksempelvis entrékoncerter med internationale kunstnere (markedsleje skal opkræves grundet EU-regler)

Taksten for leje af plads og plæne er som følger

Espelundens træningsbaner

Ikke kommercielle arrangementer: Ej muligt
Arrangementer af kommercielt karakter: Ej muligt
Arrangementer af kommercielt karakter med mere end 1000 deltager: 15.000 kr.
Cirkus og lignende: Ej muligt

Andre arealer

Ikke kommercielle arrangementer: 0 kr.
Arrangementer af kommercielt karakter: 2.500 kr. pr. afviklingsdag
Arrangementer af kommercielt karakter med mere end 1000 deltager: 15.000 kr.
Cirkus og lignende: Ej muligt

Rådhusplænen

Ikke kommercielle arrangementer: 0 kr.
Arrangementer af kommercielt karakter: 2.500 kr. pr. afviklingsdag
Arrangementer af kommercielt karakter med mere end 1000 deltager: 15.000 kr.
Cirkus og lignende 2.500 kr.

Udover leje vil der ligeledes blive opkrævet et eventuelt depositum på kr. 25.000 til dækning af eventuelle skader forvoldt af lejer. Dette beløb returneres umiddelbart efter afholdelse af arrangementet, såfremt området ikke retableres.

Særlige betingelser for lån af Rådhusplænen og Rådhuspladsen

Rådhusplænen og Rådhuspladsen er fredet, og kan derfor kun lånes og lejes i et begrænset omfang. Derudover kan lån og leje af Rådhusplæne kun ske i perioden 1. april – 15. september. Lån og leje af Rådhusplads kan ske hele året.

Som udgangspunkt gives der kun tilladelse til et dagsarrangement på en weekend, og der skal derudover som minimum være en uge imellem hvert arrangement, således at Teknisk Forvaltning har mulighed for at syne området imellem arrangementerne. Derudover er vejrlig det enkelte år medbestemmende for, hvor intensivt rådhusplænen kan anvendes.

Ansøgning skal sendes via Digital Post til Rikke Aller, Stab for Politik og Kommunikation. Såfremt ansøgningen imødekommes, vil lånere/lejere modtage en bevillig med krav om, at andre fornødne retningslinjer er i orden, f.eks. brand, spiritus, plakater mv.

For lån og leje af andre arealer end plads og plæne skal ansøgningen sendes til Teknisk Forvaltning, Vej- og Trafikafdelingen via Digital Post.

Teknisk Forvaltning syner det pågældende område før og efter arrangementets afvikling. Kontaktperson: Anne-Amalie Sofia Høegh-Guldberg Fenger, Park- og Naturafdelingen telefon 36 37 72 18.

Skiltning i forbindelse med afholdelse af arrangementer i kommunen

Digitale informationsskærme:

Der er mulighed for at købe annonceringsplads på kommunens digitale informationsskærme. Det koster 5000 kr. eksklusivt moms for 14 dage for annoncering på alle fire skærme. Kommunens egne institutioner betaler ikke for spots.

Der bliver lagt vægt på, at arrangementer og begivenheder skal være af væsentligt karakter med en bred almen interesse og med offentlig adgang.

Det er arrangementer, som alle kan deltage i og som er direkte knyttet til kommunens kulturliv, sportsliv, musikliv og større lokale events. Kommercielle produkter eller private arrangementer kan således ikke blive vist på informationsskærmene.

Det er Rødovre Kommune der forbeholder sig retten til at vurdere, om et arrangement eller begivenhed kan annonceres på de digitale informationsskærme. Arrangementer, der finder sted uden for Rødovre, vil som hovedregel blive afvist.

Ansøgning om booking af spot skal sendes til digitalvejskaerm@rk.dk. 

Bemærk: Der må IKKE sendes personfølsomme eller fortrolige oplysninger via denne kanal.

Skiltning på hjørnet af Rødovre Parkvej/Tårnvej:

Det har tidligere været muligt at annoncere via skiltning på hjørnet af Rødovre Parkvej og Tårnvej.
Pr. 1. januar 2019 vil det ikke længere være muligt, at låne arealet til dette formål.

Læs også

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Børne- og Kulturforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider