Vejledning til lån af lokaler og baner

Se hvordan du kan låne lokaler eller få tilskud til leje

Selvbetjening

Fold alle ud

Forenings- og Fritidsportalen

For at booke lokaler skal du være oprettet som bruger. Ved spørgsmål omkring booking af haller eller baner kontakt idrætssekretariatet

Start selvbetjening

Vejledning til lån af lokaler og baner

Fold alle ud

Lån af lokaler og baner

Lokaler, baner og udendørsanlæg udlånes i henhold til reglerne i Folkeoplysningsloven.

Hvem kan låne?

Kommunens lokaler og baner kan udlånes til godkendte foreninger i Rødovre.

Kommunale lokaler og baner

Følgende lokaliteter udlånes: 

 • Skolelokaler – herunder gymnastiksale, festsale mv.
 • Udendørs skolebaner
 • Rødovrehallen
 • Sportsanlæg
 • Rødovregård
 • Biblioteket

Udlånsperiode

Skolelokaler og baner stilles til rådighed efter almindelig skoletids ophør (kl. 16).Lokalerne og banerne lånes ud hele året. Dog kan der være undtagelser i forbindelse med ferie, eksaminer, valg m.m.

Du kan booke lokaler via bookingsystemet - klik her...

Vil du vide mere

Yderlige oplysninger og vejledning kan fås ved henvendelse til: 
Rødovre Kommune
Kultur- og Fritid
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre
Telefon: 36 37 76 32

Retningslinjer for tilskud til lokaleleje

Rødovre Kommune yder tilskud med 80 % af driftsudgifterne til foreningens lokaler, herunder haller og lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger, samt til foreninger der får tilskud fra puljen ¨Nærmere angivne formål¨ jf. Folkeoplysningsloven § 6 stk. 2.

Rødovre Kommune kan udlade at imødekomme nye ansøgninger om lokaletilskud, hvis Folkeoplysningsudvalget kan anvise et egnet offentlig lokale.

Kommunalbestyrelsen kan uanset bestemmelsen om tilskud, jf. afsnit I træffe beslutning om, at der ikke ydes tilskud til driftsudgifter til:

 1. Egen hal, som foreningen ikke tidligere har modtaget lokaletilskud til.
 2. Nye lejemål i haller eller ændring af lejemål, hvis lejemålet i forhold til udgifterne ved eksisterende lejemål indebærer merudgifter for Rødovre Kommune.
 3. Væsentlige udvidelser af aktivitetsgrundlaget i haller, som indebærer merudgifter for Rødovre Kommune.
 4. Nye lokaler og lejrpladser eller til nye lejemål vedrørende lokaler og lejrpladser, hvis de nye lokaler eller det nye lejemål medfører væsentlige merudgifter for Rødovre Kommune.
 5. Før Kommunalbestyrelsen træffer beslutning efter punkt 4 skal Folkeoplysningsudvalget høres.

Omfatter aktiviteterne deltagelse af personer over 25 år, nedsættes tilskuddet forholdsmæssigt svarende til deltagernes andel af det samlede antal deltagere, dog undtaget ledere og instruktører over 25 år jf. § 25 stk. 3 i Folkeoplysningsloven.

Børne- og Kulturforvaltningen

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune

Rødovre Kommune
Børne- og Kulturforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider