Handicaprådet

Handicaprådet i Rødovre Kommune

I henhold til vedtægterne for Handicaprådet i Rødovre Kommune, godkendt af Kommunalbestyrelsen den 25. april 2006, sammensættes Handicaprådet af seks medlemmer fra Danske Handicaporganisationer- lokalafdeling Rødovre, fem medarbejdere fra Rødovre Kommunes forvaltninger og et medlem fra Kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen 

 • Annie Arnoldsen Petersen

Danske Handicaporganisationer - lokalafdeling Rødovre  

 • Trine Ravn (formand for HandicapRådet, DH repræsentant for astma og allergiforbundet)
 • Jytte Andresen (DH repræsentant for ulykke patientforeningen)
 • Lena Hyllested (DH repræsentant for ulykke patientforeningen)
 • Anne Jørnø (DH repræsentant for landsforeningen Autisme)
 • Eva Graversen (DH repræsentant for dansk blindesamfund)
 • Jytte Mikkelsen (DH repræsentant for LEV)

Udpeget af Forvaltningen

 • Jakob Duvå (jobcenterchef)
 • Karen Haudrum Larsen (dagtilbudschef)
 • Mia Sørup (kultur- og fritidschef)
 • Anders Møller (vej- og parkchef)
 • Stine A. Høegh (social- og borgerservicechef)

Forvaltningerne vil sikre suppleantdækning ved fravær.

Kontakt

Du kan kontakte Handicaprådet her