Rødovre Kunstråd

I 2016 har Rødovre Kommune fået sit eget Kunstråd. Kunstrådet består blandt andet af professionelle og aktivt udøvende kunstnere, der løbende vil rådgive vores politikere og skabe kontakt til dygtige kunstnere.

Rødovre Kunstråd

Fold alle ud

Rødovre Kunstråd

I 2016 har Rødovre Kommune fået sit eget Kunstråd. Kunstrådet består blandt andet af professionelle og aktivt udøvende kunstnere, der løbende vil rådgive vores politikere og skabe kontakt til dygtige kunstnere. I årene fremover vil Kunstrådet sammen med vores politikere give Rødovre en tydelig kunstnerisk profil. Her vil der især være fokus på nye byggerier og renoveringer, hvor kunsten kan tænkes ind fra starten og integreres i det samlede udtryk. Samtidigt ønsker vi at synliggøre den gode kunst vi allerede har i Kommunen og som hver dag er til glæde for hvem der måtte komme forbi.    

Det nye Kunstråd vil gerne høre din mening om kunsten i byen, så vi kan lade os inspirere til sammen at skabe byrum i Rødovre med god atmosfære og høj kvalitet. Kunsten kan give et sted en særlig identitet, den kan gøre det smukkere at se på, skabe diskussion og fællesskab og måske alle disse ting på én gang. Hvad skal kunsten gøre for dig?

Hvis du har en god idé eller et forslag, som potentialet kan inspirere os og udfoldes i fælleskabet, så ring til administrativ tovholder Anni Lave Nielsen på 40 97 94 24

Kunstnere i kunstrådet

Mahmoud Alibadi

Billedkunstner og kunsthistoriker. Arbejder med samtidsmedier med fokus på interaktiv formidling og kunstnerisk innovation. Hans kunstneriske produktioner spænder over fotografi, video, tekst, installation, maleri, tegning og performance. I de seneste år har produceret flere værker, der forholder sig kritisk til bl.a. fremtræden af kulturel identitet og køn mellem den æstetiske og etiske dom.

Nina Maria Kleivan

Norsk-dansk billedkunstner. Hun blev uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i 1988. Hendes malerier er karakteriseret ved kombinationen af figurative og abstrakte elementer, men siden 1990'erne har hun også arbejdet med fotografi og installationer.

Peter Hesk

Arbejder i langt overvejende grad med skulptur i ler, tegl og bronze, og har støbt egne skulpturer i bronze siden 1986. I Peters atelier i Tårnet kan du besøge billedhuggerens værksted, atelier og udstilling. Oplev fra nærmeste hold, hvordan værker skabes, når der modelleres, formes, støbes, svejses og slibes skulpturer i ler, tegl, træ og bronze, samt når der spartles farverige billeder i akryl eller males med tusch.

Øvrige medlemmer:

  • Formand for Kunstrådet Lene Due
  • Stadsarkitekt Solveig Bergmann
  • Børne- og Kulturdirektør Camilla Niebuhr
  • Sekretær Anni Lave Nielsen

Retningslinjer for Rødovre Kunstråd

Navn

Kunstrådet hedder Rødovre Kunstråd. 

Vision

Det er Rødovre Kunstråds vision, at Rødovre via en tydelig kunstprofil kan give Rødovre en øget fællesskabsfølelse, en særlig identitet og blive kendt for at have helt særlige kvalitative byrum.

Formål

Rødovre Kunstråd har til formål at virke rådgivende i forhold til etablering af ny varig kunst og kunst i det offentlige rum.

Sammensætning

Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget (formand)
Stadsarkitekten
Børne- og Kulturdirektøren
3 repræsentanter for det professionelt arbejdende kunstmiljø og/eller kunstfaglige personer

Valg af repræsentanter

Kommunalbestyrelsen udpeger medlemmer til Rødovre Kunstråd.

Der udbetales vederlag til de kunstneriske repræsentanter for deltagelse og engagement i kunstrådet med udgangspunkt i statens takster for udbetaling af vederlag.

Valgperiode

Repræsentanternes følger kommunalbestyrelsens valgperiode.
Kunstrådet holder minimum 4 årlige møder og i øvrigt efter behov.

Overordnet organisation

Økonomiudvalget er ansvarlig for at udpege de byrum, hvor der skal etableres kunst.Kultur- og Fritidsudvalget er ansvarligt og besluttende udvalg i forhold til igangsættelse af kunstprojekter.
Børne- og Kulturforvaltningen varetager sekretariatsfunktionen.

Kunstrådets opgaver 

Rødovre Kunstråd er rådgivende i forhold til etablering af ny varig kunst og kunst i det offentlige rum. Kunstrådets arbejde ligger primært i udviklingsfasen og vil bestå i at indtænke kunst i det offentlige rum, så kunsten i højere grad kommer ud der, hvor borgerne er.

Opgaverne vil bl.a. være

  • At rådgive om anvendelse af de midler, der afsættes i forbindelse med nyanlæg til kunst og generel forskønnelse af byrummet.
  • At inspirere til udvikling af større kunstprojekter og kunstevents i kommunen
  • At fungere som kunstambassadører for Rødovre
  • At tiltrække professionelle kunstnere
  • At rådgive om at den kunst, som allerede er i byen, bevares og synliggøres.

Godkendt af kommunalbestyrelsen den 26. april 2016