Høringer

Rødovre Kommunes høringsside er målrettet brede offentlige høringer.
På høringssiden har du som borger i Rødovre mulighed for at afgive høringssvar samt se de allerede afgivne svar.

Processen bag høringssvar

Forslag til planer skal fremlægges i offentlig høring for at kommunens borgere kan få kendskab til planlægningen og lejlighed til at komme med indsigelser inden kommunalbestyrelsen vedtager planerne endeligt. Hvis der kommer indsigelser, kan planen først vedtages endeligt 4 uger efter høringsperiodens udløb. Hvor lang tid høringen skal være afhænger af planens omfang og type. Den typiske høringsperiode for en lokalplan er 4 til 8 uger.

Høringen er afsluttet:

Forslag til Regulativ for husholdningsaffald i høring 1. - 29. november 2023

Officielt navn: Offentlig høring af Forslag til Rødovre Kommunes Regulativ for husholdningsaffald
Høringsperiode: 31.10.23 - 29.11.23
Sagsnummer 07.00.03-K04-1-23

Kommunalbestyrelsen har den 31. oktober 2023 vedtaget at sende Forslag til Regulativ for husholdningsaffald i offentlig høring i 4 uger.

Forslag til Regulativ for husholdningsaffald

Rødovre Kommune indfører ny tilvalgsordning for nedgravning af affaldsbeholdere hos etageejendomme og boligforeninger med fælles opsamlingsmateriel. 

Ud over den nye tilvalgsordning er der to mindre ændringer i Regulativet: I Bilag 1 om adgangsveje, er det er tilføjet, at adgangsvejen ikke må være glat, og i § 27.1 om storskrald er der tilføjet en maksimal vægt på 25 kg for stort metal, tilsvarende vægtgrænsen for træmøbler og småt forbrændingsegnet affald. 

Høringsperiode

Forslag til Regulativ for husholdningsaffald er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 1. november 2023 til den 29. november 2023. Enhver har ret til at se og kommentere forslaget. Kommentarer, ændringsforslag, eller indsigelser til regulativet skal senest den 29. november 2023 afgives på Rødovre Kommunes digitale høringsportal. 

Høringssvar

Ingen høringssvar fundet.