Høringer

Rødovre Kommunes høringsside er målrettet brede offentlige høringer.
På høringssiden har du som borger i Rødovre mulighed for at afgive høringssvar samt se de allerede afgivne svar.

Processen bag høringssvar

Forslag til planer skal fremlægges i offentlig høring for at kommunens borgere kan få kendskab til planlægningen og lejlighed til at komme med indsigelser inden kommunalbestyrelsen vedtager planerne endeligt. Hvis der kommer indsigelser, kan planen først vedtages endeligt 4 uger efter høringsperiodens udløb. Hvor lang tid høringen skal være afhænger af planens omfang og type. Den typiske høringsperiode for en lokalplan er 4 til 8 uger.

Høring:

Udkast til udbygningsaftale (ifm. Forslag til Lokalplan 156)

Officielt navn: Udkast til udbygningsaftale ifm. Forslag til Lokalplan 156 - Boligkvarteret ved Korsdalsparken
Høringsperiode: 26.06.24 - 04.09.24
Sagsnummer 01.02.16-P17-1-24

Kommunalbestyrelsen har den 18. juni 2024 vedtaget at sende udkast til udbygningsaftale, i forbindelse med Forslag til Lokalplan 156 - Boligkvarteret ved Korsdalsparken, i offentlig høring i 10 uger. 

Udkast til udbygningsaftale

I forbindelse med grundejers ønske om at udbygge den sydvestlige del (matrikel 3xr), som er omfattet af Lokalplan 156, ønskes ejendommens vejadgang til Korsdalsvej fastholdt. Udbygningsaftalen indgås efter ønske fra grundejeren, for at kunne etablere en overkørsel til p-kælder  til/fra Korsdalsvej til matrikel 3xr og med dertil hørende nødvendig svingbane mv. på Korsdalsvej.

Høringsperiode

Du har mulighed for at sende et høringssvar med dine bemærkninger til udbygningsaftalen senest den 4. september 2024.

Hvis du ønsker at sende kommentarer til aftalen, skal du sende dine bemærkninger digitalt ved at oprette dit høringssvar nederst på denne side inden fristens udløb.

Vi gør opmærksom på, at alle høringssvar og ændringsforslag bliver offentliggjort. Høringssvar vil blive behandlet efter høringsfristens udløb.

Ønsker du yderligere oplysninger om aftalen kan du kontakte Byplan og geodata i Teknisk Forvaltning ved at ringe på tlf. 36 37 70 00.

 

Ønsker du at se Forslag til Lokalplan 156 og få yderligere information om indsendelse af høringssvar til lokalplanforslaget - klik her: Offentlig høring af Forslag til Lokalplan 156 - Boligkvarteret ved Korsdalsparken 

 

Opret høringssvar

Høringssvar

Ingen høringssvar fundet.