Høringer

Rødovre Kommunes høringsside er målrettet brede offentlige høringer.
På høringssiden har du som borger i Rødovre mulighed for at afgive høringssvar samt se de allerede afgivne svar.

Hvis du vil vide mere

Planerne udarbejdes i overensstemmelse med Planloven. Du kan læse planloven på www.retsinfo.dk. For yderligere information om det danske plansystem for fysisk planlægning kan du med fordel se på borger.dk eller Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Statslige planer

Alle planer udarbejdes endvidere i henhold til statslige og regionale planer som for eksempel Fingerplanen 2013, som omhandler Landsplandirektivet om hovedstadsområdets planlægning af byudvikling, byomdannelse, grønne kiler, trafikanlæg med mere. Fingerplanen udstikker retningslinjerne for placering af arealer til byformål og for anvendelsen af arealer i det åbne land.

Høringssvar fra ole gjøl

Forslag til Lokalplan 154

Sagsnummer: 01.02.05-K04-1-24 SvarID: 386
Indsendt af ole gjøl
Dato 22.05.24
Sibeliusparkens bestyrelse har aftalt med bygherre
At byggeriet er højest ved Else Sørensens Vej
og "skråner" ned mod Rådhusstien,
således at de laveste nybyggede kareer er
ud til Sibeliusparken
At der ved den kommende sti ind i
Sibeliusparken/Rådhusstien opsættes chikane.
At Facader mod Sibeliusparken beklædes
med et "venligst" materiale eks bevoksning
eller/og træpaneler.
At der for bygherres regning etableres P-
pladser i forlængelse af de nu nuværende
"frugthave".
At der på grænsen mellem 154 og
Sibeliusparken for enden af Rådhusstien,
hvor der pt. er placeret en container,
etableres en fælles nedgravet
affaldsplads, udgiften deles.
At den kommende Rådhusvej bliver en
"stillevej", arrangeret og bekostet af
bygherre.
At beplantningen i hegnet på Rådhusstien
bliver bevaret og suppleret med
Syrenbuske