Høringer

Rødovre Kommunes høringsside er målrettet brede offentlige høringer.
På høringssiden har du som borger i Rødovre mulighed for at afgive høringssvar samt se de allerede afgivne svar.

Hvis du vil vide mere

Planerne udarbejdes i overensstemmelse med Planloven. Du kan læse planloven på www.retsinfo.dk. For yderligere information om det danske plansystem for fysisk planlægning kan du med fordel se på borger.dk eller Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Statslige planer

Alle planer udarbejdes endvidere i henhold til statslige og regionale planer som for eksempel Fingerplanen 2013, som omhandler Landsplandirektivet om hovedstadsområdets planlægning af byudvikling, byomdannelse, grønne kiler, trafikanlæg med mere. Fingerplanen udstikker retningslinjerne for placering af arealer til byformål og for anvendelsen af arealer i det åbne land.

Høringssvar fra Mie..

Forslag til Lokalplan 154

Sagsnummer: 01.02.05-K04-1-24 SvarID: 387
Indsendt af Mie..
Dato 28.05.24
Vedrørende høring på lokalplan 154:

Som beboer i Bellishøj, med bolig ud mod Rådhusstien / den mulige byggegrund, vil jeg gerne indgive nogle tanker omkring bebyggelsen, som jeg håber at I vil tænke over og tage stilling til:


Der er i samråd med Sibeliusparken vedtaget at de højeste bygninger i det nye byggeri ikke skal vende ud mod dem, men ind mod Bellishøj. I den forbindelse har jeg et par spørgsmål/klagepunkter:

1) Er der taget højde for, at bebyggelsen ind mod Bellishøj, kan tage ALT sollys og henlægge altanerne i skygge? Her tænkes der særligt på altanerne fra 3.-5. sal som på nuværende tidspunkt ikke er genereret af nabobebyggelsen og som nu her har fuld dagslys + morgen/formiddagssol. Jf. jeres diagram over solen, tyder det på, at altanerne vil henlægges i skygge frem til middagstid, i sommertiden.
- I lokalplanen fremgår det, at der for det nye byggeri er taget højde for, hvor solen er i løbet af dagen, for at kunne placere de fremtidige altaner bedst muligt.
- Er der taget højde for, at bebyggelsen, vil tage en del af sollyset ved de boliger i Bellishøj, der ligger ud mod delområde C?

2) Er der en årsag til, at de højeste bygninger IKKE vender ud mod Else Sørensens Vej eller Rådhusstien (på modsatte side af Else Sørensens Vej)? Ved at vende de højeste bygninger den vej, vil hverken Bellishøj eller Sibeliusparken være generet, og ud fra den nuværende lokalplan, ses der ingen boligbyggerier på disse sider.
- Jeg tror at Bellishøj vil værdsætte, hvis bebyggelsen ind mod dem, ikke bliver meget højere end 3 eller (maks) 4 etager, qua sollys og naturligt dagslys.


Kan det påtænkes at I vil tage en dialog med Bellishøj, omkring byggeriet, lige som I har gjort med Sibeliusparken, for at høre, hvordan alle bedst muligt bliver tilgodeset i byggeriet og så mulige gener ikke kun bliver tilgodeset for Sibeliusparken? At Bellishøj ikke var færdigt, da I havde møde med Sibeliusparken, bør ikke være en undskyldning for, at Bellishøj ikke er blevet inviteret til et møde efterfølgende (det stod trods alt klar d. 15/11-23, og størstedelen var flyttet ind der). Da der i udkastet til lokalplanen lægges stor vægt på at Sibeliusparken ikke skal generes af de høje bygninger, bør der som minimum tages en dialog med os andre, om nogle vil blive generet af de højeste bygninger eller den kommende vej. Da der tilmed er altaner ud mod område C, vil der være en god sjat, der kan blive generet, lige som Sibeliusparken.

Der ligger pt mange parkingskælderudkørsler ud mod Else Sørensens Vej. Hvad er årsagen til, at kælderskakten ved det nye byggeri ikke kan ligge ud mod Else Sørensens Vej, men skal placere på en ny vej mellem byggeriet og Bellishøj (delområde C)? Nedkørslen kan risikere at give flere gener til Bellishøjs beboer, særligt dem, der har de lave altaner (stue til 2. sal). Ved at vende det ud mod Else Sørensens Vej eller Rådhusstien på modsatte side af Else Sørensens Vej, vil der skabes færre (mulige) støjgener.

Er det taget i mende, at det nye byggeri, kan give en forringelse af lejevilkår/lejepris, til de lejeboliger i Bellishøj, der vender ud mod bebyggelsen? Ved indflytning/kig på lejeboligerne, er vi i Bellishøj ikke blevet informeret om det mulige byggeri, og der har på daværende tidspunkt ikke været noget online, omkring lokalplan 154.


Jeg (og flere i Bellishøj) håber at I vil invitere til møde, så vi sammen kan drøfte, hvordan vi også kan blive hørt, lige som Sibeliusparken.