Borgmester Britt Jensen - Socialdemokratiet (A)

Borgmester Britt Jensen - Socialdemokratiet (A)

Rådhuset
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre
Telefon: 36 37 70 03
borgmester@remove-this.rk.dk 

Formand i:
Kommunalbestyrelsen
Økonomiudvalget

Fødselsår:
1970

Indtrådt i Kommunalbestyrelsen:
1. januar 1994

Tidligere ansættelse:
Job- og karrierechef i Din Sundhedsfaglige A-kasse

Uddannelse:
Cand.scient.adm.

Andre tillidsposter:
Formand, Erhvervsrådet
Bestyrelsesmedlem, Hovedstadens Beredskab
Medlem af bestyrelsen, HOFOR Vand A/S og HOFOR Spildevand A/S
Medlem, Bevillingsnævnet
Formand, Fondsbestyrelse
Formand, Valgbestyrelse ved Folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg og folkeafstemninger
Formand, Valgbestyrelse ved kommunale valg
Delegeret, KL's kommunalpolitiske topmøde

Vederlag for hverv i 2022

Fold alle ud

Vederlag for hverv i 2022

Omfatter alle andre hverv end medlemskab af kommunalbestyrelsens udvalg eller underudvalg, der udføres efter valg eller forslag af kommunen. 

  • HOFOR (Hovedstadsområdets Forsyningsselskab): 72.916,69 kr.
  • KL (Kommunernes Landsforening): 26.618,33 kr.