Kim Drejer Nielsen - Det Konservative Folkeparti (C)

Kim Drejer Nielsen - Det Konservative Folkeparti (C)

Fortly 3 B
2610 Rødovre
Telefon: 24 22 79 81
kimdrejer@remove-this.rk.dk 

Medlem af:
Kommunalbestyrelsen 
Økonomiudvalget
Formand for Beskæftigelsesudvalget

Fødselsår:
1976

Indtrådt i Kommunalbestyrelsen: 
1. januar 2010

Nuværende ansættelse:
Gymnasielærer

Tidligere ansættelser:
Projektmedarbejder i Undervisningsministeriet
Lærervikar i folkeskolen

Uddannelse:
Cand.mag. i historie og samfundsfag

Andre tillidsposter:
Medlem, Erhvervsrådet
Medlem, Bevillingsnævnet
Medlem, Valgbestyrelse ved Folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg og folkeafstemninger
Medlem, Valgbestyrelse ved kommunale valg
Delegeret, KL's kommunalpolitiske topmøde

Vederlag for hverv i 2023

Fold alle ud

Vederlag for hverv i 2023

Omfatter alle andre hverv end medlemskab af kommunalbestyrelsens udvalg eller underudvalg, der udføres efter valg eller forslag af kommunen. 

Kr. 0