Martin Rosenkrantz Socialistisk Folkeparti (F)

Martin Rosenkrantz - Socialistisk Folkeparti (F)

Martin Rosenkrantz - Socialistisk Folkeparti (F)

Juelsmindevej 125
2610 Rødovre
Telefon: 28 57 10 50 
mro@rk.dk 

Medlem af: 
Kommunalbestyrelsen 
Kultur- og Fritidsudvalget

Fødselsår:
1980

  
Indtrådt i kommunalbestyrelsen:

1. januar 2022

Nuværende ansættelse:
Erhvervsmedarbejdet, bankvæsenet

Uddannelse: 
Hhx og Hd. 1 del. 

Andre tillidsposter:
Medlem, Folkeoplysningsudvalget