Peter Mikkelsen - 1. Viceborgmester - Enhedslisten (Ø)

Peter Mikkelsen - 1. Viceborgmester - Enhedslisten (Ø)

Kærbyvej 101
2610 Rødovre
Telefon: 40 93 56 53
peter.mikkelsen@remove-this.rk.dk 

Medlem af:
Kommunalbestyrelsen
Økonomiudvalget
Beskæftigelsesudvalget

Fødselsår:
1957

Indtrådt i Kommunalbestyrelsen:
2006-2009 samt fra 1. januar 2014

Nuværende ansættelse:
Jobkonsulent, Jobcenter Gladsaxe

Tidligere ansættelser:
Lærer, Brøndby kommune

Uddannelse:
Lærer

Andre tillidsposter:
Suppleant for borgmesteren, Hovedstadens Beredskab
Suppleant, Heerup Museum
Medlem, Fondsbestyrelse
Medlem, Bevillingsnævnet
Suppleant, KL’s kommunalpolitiske topmøde

Vederlag for hverv i 2023

Fold alle ud

Vederlag for hverv i 2023

Omfatter alle andre hverv end medlemskab af kommunalbestyrelsens udvalg eller underudvalg, der udføres efter valg eller forslag af kommunen. 

Kr. 0