Opstilling til Europa-Parlamentsvalg

Læs også

Fold alle ud

At være valgbar

Hvis du ønsker at stille op til Europa-Parlamentsvalg, skal du være valgbar. At være valgbar betyder, at man kan stille op og blive valgt til Europa-Parlamentet. Du er automatisk valgbar, når du har valgret, dvs. når du kan stemme til valget. 

Valgret til Europa-Parlamentsvalg i Danmark har enhver, der enten:
 • er dansk statsborger, er fyldt 18 år og bor i Danmark
 • er dansk statsborger, er fyldt 18 år og bor i af de øvrige EU-medlemsstater eller
 • er statsborger i en af de øvrige EU-medlemsstater, er fyldt 18 år og bor i Danmark.  
Følgende personer har ikke valgret til Europa-Parlamentsvalg:
 • udlændinge, der er udvist ved endelig dom (efter udlændingelovens §§ 22-24 eller 25 c), og
 • udlændinge, der er udvist ved endelig afgørelse (efter udlændingelovens §§ 25-25 b).

Selvom du opfylder betingelserne for at være valgbar (valgretsbetingelserne), kan du miste din valgbarhed, hvis du er straffet eller bliver straffet for en handling, der i almindeligt omdømme gør dig uværdig til at være medlem af Europa-Parlamentet.

Du kan dog altid stille op til Europa-Parlamentsvalget i Danmark, uanset om du måtte være straffet for en handling, der kan medføre, at du mister din valgbarhed. Det er først, hvis du bliver valgt til Europa-Parlamentet, at der bliver taget stilling til, om du er valgbar. Spørgsmålet om valgbarhed afgøres af Folketinget.

Sådan stiller du op til valget

Hvis du ønsker at stille op til Europa-Parlamentsvalg, skal du stille op for et parti, der er opstillingsberettiget. Du kan ikke stille op som kandidat uden for partierne (løsgænger) til Europa-Parlamentsvalg.

Kandidatlister

De kandidater, der opstiller til valget, skal anføres på kandidatlister. Kandidatlister skal anføres på en formular, der er godkendt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Hvert parti må kun aflevere én kandidatliste, og alle kandidater, der stiller op for partiet, skal underskrive denne.

Kandidatlisten skal indeholde en række oplysninger om de enkelte kandidater, herunder kandidatens fulde navn, kandidatens navn på stemmesedlen, personnummer, statsborgerskab, stilling og bopæl.  

Sådan gør du, hvis du er EU-borger, bor i Danmark og vil stille op

Du har ret til at stille op til Europa-Parlamentsvalg i Danmark, hvis du er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union og bor i Danmark. 

Ønsker du at stille op til valget i Danmark, skal du udfylde en særskilt erklæring, der skal indleveres sammen med kandidatlisten. Det skal bruge en formular, der er godkendt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. I formularen skal du oplyse: 

 • dit statsborgerskab, fødselsdato, fødested, din seneste adresse i dit hjemland samt bopæl (adresse) i Danmark
 • at du ikke samtidig opstiller som kandidat til valget i en af de øvrige medlemsstater i EU
 • i hvilken valgkreds eller kommune du eventuelt senest var optaget på valglisten til Europa-Parlamentsvalg i dit hjemland
 • at du ikke har fortabt retten til at opstille til Europa-Parlamentsvalg i dit hjemland (valgbarhedsattest fra relevant myndighed i dit hjemland).

Erklæringen vil blive sendt til dit hjemland for at indhente oplysninger om din valgbarhed. 

Læs mere om at stille op på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside.

Partiet indleverer kandidatlisten

Partiet skal indlevere kandidatlisten med alle kandidaternes navne og oplysninger til Indenrigs- og Sundhedsministeriet senest 4 uger (kl. 12) før valgdagen. 

Hurtigst muligt efter at fristen for indlevering af kandidatlister er udløbet, offentliggør Indenrigs- og Sundhedsministeriet alle godkendte kandidatlister til Europa-Parlamentsvalget i Statstidende samt på ministeriets valghjemmeside.

Råd og vink om EU - Dit Europa

Her kan du få gratis og personlig rådgivning om dine rettigheder i EU - på dit eget sprog og inden for en uge efter henvendelsen.

Læs også

Fold alle ud

Valgret og valgbarhed

At have valgret i Danmark betyder, at du kan stemme til et valg - dvs. at du har stemmeret.

At være valgbar betyder, at du kan stille op til et valg og blive valgt til fx Folketinget, Europa-Parlamentet, et regionsråd eller en kommunalbestyrelse.

Hvis du har valgret til et valg, er du automatisk også valgbar til det pågældende valg.

Du kan miste din valgbarhed

Selvom du opfylder betingelserne for at være valgbar, kan du miste din valgbarhed, hvis du bliver straffet for en handling, der i almindeligt omdømme gør dig uværdig til at være medlem af henholdsvis Folketinget eller Europa-Parlamentet. Til kommunale og regionale råd er der i valglovgivningen fastsat objektive kriterier for, hvornår en straf medfører tab af valgbarhed.

Du kan dog altid stille op til Folketinget, Europa-Parlamentet og kommunale og regionale råd uanset, om der er indsigelser om manglende valgbarhed mod dig, eller du har fået en straf, der medfører tab af valgbarhed. 

Det er Folketinget, der tager stilling til, hvorvidt valgte medlemmer af Folketinget og Europa-Parlamentet har mistet deres valgbarhed.

I den kommunale og regionale valglov er der fastsat objektive kriterier for, hvornår man ikke er valgbar til kommunalbestyrelser eller regionsråd på grund af straf. Udgangspunktet er, at man mister sin valgbarhed, hvis man idømmes frihedsstraf, eller hvis man ubetinget frakendes førerretten til bil.

Europa-Parlamentsvalg

Ved Europa-Parlamentsvalg kan statsborgere fra de øvrige medlemslande i EU, der har fast bopæl i Danmark både stemme og stille op til Europa-Parlamentsvalget i Danmark.

Statsborgere fra lande, der ikke er medlem af EU, kan ikke stemme til Europa-Parlamentsvalget.

For at have valgret og være valgbar til Europa-Parlamentsvalget i Danmark skal man: 

 • have valgret til Folketinget (dvs. være dansk statsborger, være fyldt 18 år, have fast bopæl i Danmark og ikke være umyndig),
 • være dansk statsborger, være fyldt 18 år og have fast bopæl i en af de øvrige EU-medlemsstater,
 • være statsborger i en af de øvrige EU-medlemsstater, være fyldt 18 år og have fast bopæl i Danmark, eller
 • være dansk statsborger, være fyldt 18 år og have fast bopæl i Danmark.

Pr. 1. juli 2016 har personer, der er umyndige, fået ret til at stemme ved Europa-Parlamentsvalg. 

Følgende personer har ikke valgret og er ikke valgbare til Europa-Parlamentsvalg:

 • udlændinge, der er udvist ved endelig dom (efter udlændingelovens §§ 22-24 eller 25 c),
 • udlændinge, der er udvist ved endelig afgørelse (efter udlændingelovens §§ 25-25 b).

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Rødovre Kommune
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider