Alle partier bag budgetaftale i Rødovre

08/09-2020

Den nære velfærd til ældre og børn bliver styrket, og der bliver investeret massivt i bedre miljø og klima med en ny budgetaftale i Rødovre Kommune. Alle partier i kommunalbestyrelsen står bag aftalen.

Der kommer flere varme hænder til både børn og ældre i Rødovre Kommune i de kommende år. På dagtilbudsområdet bliver minimumsnormeringerne fremrykket, så der kommer mere pædagogisk personale allerede næste år. Der bliver afsat 2,5 mio.kr. årligt ekstra til personale til ældre på plejehjemmene.

”Vi vil ansætte mere plejepersonale på vores plejehjem til at passe godt på vores ældre medborgere. De har slidt og slæbt for at opbygge det gode velfærdssamfund, som vi alle nyder godt af. Rødovres ældre fortjener tryghed og omsorg i den sidste del af livet, og her betyder den daglige kontakt og hjælp fra plejepersonalet alt”, siger borgmester Britt Jensen.

Rødovre er i forvejen en grøn kommune, som er meget langt fremme på f.eks. affaldssortering. Nu gør man klar til at rykke endnu mere på miljø og klima. F.eks. bliver puljen til grønne investeringer i kommunens bygninger fordoblet til 6 mio.kr. næste år, der er sat penge af til at udvikle en cykelstrategi og bygge flere cykelstier, og der skal nedsættes et nyt udvalg med borgere og virksomheder (et såkaldt § 17 stk. 4-udvalg), der skal komme med anbefalinger til, hvordan Rødovre Kommune kan gøre endnu mere i forhold til bæredygtighed og FN’s verdensmål.

”Vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at passe på den klode, vi skal give videre til de kommende generationer. Vi inviterer alle gode kræfter i lokalområdet med – Rødovre er bedst, når vi står sammen og får alle de gode idéer på bordet”, siger Britt Jensen.

Corona-situationen sætter et tydeligt præg på budgettet. For at have penge i kassen til uforudsete udgifter i denne usikre tid, opbygger Rødovre Kommune sin kassebeholdning med knap 30 mio. kr. og reserverer 21 mio. kr. til uforudsete coronaudgifter. Kommunen reserverer desuden 62 mio. kr. til udgifter inden for beskæftigelsesområdet, så man har noget at stå i mod med, hvis arbejdsløsheden stiger, og corona-krisen tager til. Men der er også nye investeringer som følge af de erfaringer, som man har fået de seneste måneder med nedlukning og genåbning af institutioner og skoler.

”Vi skal tage ved lære af corona-tiden. Den ekstra rengøring, der har været, og det store fokus på hygiejne kan mindske sygefraværet blandt medarbejderne. Derfor fortsætter vi den høje standard inden for rengøring, og vi igangsætter et systematisk arbejde for at højne hygiejnen på alle vores daginstitutioner, skoler og plejehjem. Det kan forhåbentlig være med til at sikre flere ’varme hænder’ til børn og ældre”, siger Britt Jensen.

Det er Britt Jensens første budgetaftale som borgmester. Samtlige partier i kommunalbestyrelsen står bag aftalen.

Fakta om budgettet – udvalgte investeringer

Styrket velfærd

 • Rødovre er på fjerde år i træk en af de kommuner, der har den højeste befolkningsvækst i landet. I budgettet er der lagt over 30 mio. kr. ekstra ind til velfærd, så kommunen kan fastholde serviceniveauet – pengene følger med, når der kommer flere borgere. Derudover bliver velfærden styrker med flere penge:
 • Mere plejepersonale til ældre på plejehjemmene (2,5 mio. kr.)
 • Flere pædagoger i daginstitutionerne. Minimumsnormeringerne bliver fremrykket (1,7 mio. kr. i 2021, 3,4 mio. kr. i 2022 og 1,7 mio. kr. i både 2023 og 2024)
 • Ekstra rengøring og større fokus på hygiejne på skoler, daginstitutioner og plejehjem (2,5 mio. kr.)
 • Fortsættelse af weekendrengøringen på kommunens idrætsfaciliteter (1,7 mio. kr.)
 • Tandpleje til udsatte borgere (0,5 mio. kr.)
 • Nyager Skole og Hendriksholm Skole som profilskoler (1,2 mio. kr.)
 • Søndagsåbent på Rødovre Bibliotek (0,3 mio.kr.).

 

Et grønnere Rødovre

 • Styrket indsats inden for klima og miljø. Nedsættelse af § 17 stk. 4-udvalg om klima og miljø, som inddrager lokalsamfundet (0,6 mio. kr.)
 • Cykelstrategi og nye cykelstier. Cykelstrategien udarbejdes i 2021. Der er afsat 26 mio. kr. i 2022, 14 mio. kr. i 2023 og 9 mio. kr. i 2024 til flere cykelstier
 • Fordobling af puljen til grønne investeringer i kommunens bygninger (6 mio. kr.).

 

Investeringer i de fysiske rammer

 • I de kommende år er der afsat yderligere 16,5 mio.kr. til ombygning og renovering på skolerne:

  • UngeCenter 2610: Ud- og ombygning af kantinekøkkenet (1,5 mio. kr.)
  • Nyager Skole: Renovering af gårdhaver og bedre udnyttelse af fællesområder og gangareal (1,6 mio. kr. i 2021 og 3,2 mio.kr. i 2022)
  • Valhøj Skole: Ny sti, lys og asfalt samt renovering af vestfacaden (4 mio. kr. i 2021-22)
  • Tinderhøj Skole: Renovering af facaden på F-fløjen (3 mio. kr. i 2022)
  • Islev Skole: Renovering af skolegård (0,9 mio. kr. i 2022)
  • Skovmoseskolen: Udendørs belysning og sikring af ankomstområde (1,1 mio. kr. i 2021-22).
  • Rødovre Skole: Nyt loft i idrætshallen (0,6 mio. kr. i 2023)
  • Hendriksholm Skole: Renovering og opdatering af scienceområde (5 mio. kr. i 2023)

 • Der er afsat 3 x 5 mio. kr. i de kommende år, som skal sikre, at alle daginstitutioner har en høj standard.
 • Opgradering af udearealerne ved Søtorp Børneinstitution (1,9 mio. kr.)
 • Renovering af de offentlige legepladser i Stadionparken og Espelunden (2 x 1,3 mio. kr. i hhv. 2022 og 23)
 • Toilet/bad og køkken til 12 boliger på Espevang, Bolængen (1,5 mio. kr. i 2022)
 • Stibelysning ved Harrestrup Å (1 mio. kr. i 2023)
 • Affaldsspande til sortering af skrald i det offentlige rum (0,3 mio. kr.)
 • Bedre idrætsredskaber på skolerne (0,2 mio. kr.).

Andet

 • Flere ressourcer til behandling af byggesager (0,4 mio. kr.)
 • Fysisk kontrol på de kommunale byggepladser for at modvirke social dumping (0,3 mio. kr.)
 • Opgradering af Lokalhistorisk Samling (0,2 mio. kr.).