Fuldtidsansat personale sikrer tryg ældrepleje

12/05-2020

Rødovre er den kommune i landet, der har den højeste andel af social- og sundhedspersonalet ansat på fuldtid. Det er med til at sikre en tryg ældrepleje og et godt arbejdsmiljø.

Social- og Indenrigsministeriet har netop offentliggjort en ny analyse af arbejdstid blandt social- og sundhedspersonalet på det kommunale ældreområde. Analysen viser, at Rødovre med 37 procent er den kommune i landet, der har den højeste andel af social- og sundhedspersonalet ansat på fuld tid. Rødovre Kommune ligger væsentligt højere end landsgennemsnittet, som er på 10 procent. Der er særligt mange fuldtidsansatte i Rødovre Kommunes hjemmepleje – her er det mere end hver anden (51 procent), der arbejder på fuldtid. Det er markant højere end landsgennemsnittet på 13 procent.

Tallene overrasker ikke Annie Arnoldsen Petersen, der er formand for Social- og Sundhedsudvalget i Rødovre Kommune:

”Vi har en bevidst strategi om at opslå fuldtidsstillinger og at tilbyde deltidsansatte at gå op på fuldtid, hvis de ønsker det. Når vores medarbejdere arbejder på fuldtid, giver det os bedre muligheder for at planlægge vagter og sikre kontinuitet og tryghed i ældreplejen til vores borgere. Samtidig betyder det for vores medarbejdere, at de ikke behøver at jonglere flere jobs for at få deres økonomi til at hænge sammen”, siger Annie Arnoldsen Petersen.

Rødovre Kommune oplever at have færre rekrutteringsproblemer end mange andre kommuner. Det skyldes blandt andet et godt arbejdsmiljø, fortæller Heidi Kelm Jensen, der er fællestillidsrepræsentant for social- og sundhedspersonalet i Rødovre Kommune:

”Rødovre har ry for, at det er en god kommune at være ansat i – her er lidt bedre end andre kommuner. Det kan man bl.a. se på, at vi har mange medarbejdere, som har arbejdet her i rigtig mange år. Vores arbejdsmiljø er præget af et godt sammenhold, hvor vi kender vores kolleger. Mange medarbejdere oplever, at der bliver lyttet til dem, og at der er mulighed for at få medbestemmelse og være en del af den udvikling, der er i ældreplejen”, siger Heidi Kelm Jensen.

Det forventes, at der i de kommende år kommer flere af de ældste og mest plejekrævende ældre. Det øger behovet for social- og sundhedspersonale i kommunerne.

Fakta:

Arbejdstid blandt social- og sundhedspersonalet i Rødovre Kommune i 2019

  • Andel fuldtidsansatte: 36,9 % (landsgennemsnit 10,4 %)
  • Andel deltidsansatte: 46,9 % (landsgennemsnit 71,6 %)
  • Andel timeansatte: 16,2 % (landsgennemsnit 18,0 %)

Social- og sundhedspersonale i Hjemmeplejen i Rødovre Kommune 2019

  • Andel fuldtidsansatte: 51,1 % (landsgennemsnit 13,0 %)
  • Andel deltidsansatte: 40,5 % (landsgennemsnit 73,1 %)
  • Andel timeansatte: 8,4 % (landsgennemsnit 14,0 %)

Social- og sundhedspersonale i plejeboliger i Rødovre Kommune 2019

  • Andel fuldtidsansatte: 15,6 % (landsgennemsnit 8,2 %)
  • Andel deltidsansatte: 55,9 % (landsgennemsnit 70,3 %)
  • Andel timeansatte: 28,5 % (landsgennemsnit 21,5 %)

Kilde: ”Arbejdstid blandt social- og sundhedspersonalet på det kommunale ældreområde”, Social- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed, maj 2020.