Grønne busser i Rødovre

31/10-2018

Rødovre Kommune har taget en principbeslutning om, at busdriften i kommunen fremover skal være emissionsfri. Det betyder, at bussernes motorer ikke må udlede partikler, der skader hverken det globale eller det lokale miljø.

Udfordringerne med motordrevne køretøjer handler ikke kun om CO2 og klimaforandringer. Luftforureningen fra bl.a. dieselkøretøjer er kræftfremkaldende, og kan give nedsat lungefunktion, så man kan have svært ved at trække vejret.

"Vi er den tredjetættest befolkede kommune i landet, og vi har store udfordringer med den gennemkørende trafik på de store indfaldsveje til København. Der er mange borgere, som er påvirkede af luftforureningen. Regeringen er kommet med et grønt udspil, som ikke er ambitiøst nok. Nu tager vi selv skridtet fuldt ud", siger borgmester Erik Nielsen.

Kravet om emissionsfri busdrift gælder alle fremtidige udbud af buslinjer i kommunen og betyder, at motorerne hverken vil udlede CO2, partikelforurening eller NOx. Desuden støjer busserne mindre.

Fakta

  • Den første buslinje, der bliver omfattet af beslutningen er linje 142, som Movia snart skal sende i udbud. Rødovre Kommune har meddelt Movia, at man fremover ønsker emissionsfri busdrift i Rødovre. De første miljøvenlige busser forventes at køre på vejene i 2021.• Det forventes, at alle buslinjer i Rødovre bliver udbudt inden for de næste ni år.
  • Ny forskning viser, at børn får langt mere bilos i hovedet end voksne og derfor er særligt udsatte - se artikel i Politiken.
  • I 2019 overtager Rødovre Kommune selv den lokale affaldshåndtering, og det betyder bl.a. at de traditionelle dieselbiler bliver erstattet af miljøvenlige el-skraldebiler, som forurener og støjer langt mindre.