Ombygning af plejehjem forsinket

15/04-2019

En række uforudsete hændelser forsinker ombygningen af plejehjemmet Ørbygård. Den sidste etape bliver forsinket fra efteråret 2019 til starten af 2020.De første 34 pladser på det nye plejehjem Ørbygård er allerede taget i brug.

De sidste af de i alt 82 pladser skulle efter den oprindelige plan være taget i brug i efteråret 2019. Men det bliver nu udskudt til januar 2020. Forsinkelsen skyldes, at der er opstået flere uforudsete hændelser i forbindelse med byggeriet. Der er bl.a. fundet en skjult kælder under det gamle byggeri og et højspændingskabel, som ikke var med på tegningerne.

”Det er rigtigt ærgerligt, at der undervejs i byggeriet er opstået flere tekniske komplikationer, som forsinker byggeriet og gør det dyrere end planlagt. Vi gør alt, hvad vi kan, for at få de sidste plejeboliger klar. Det bliver moderne plejeboliger med bedre faciliteter end før”, siger social- og sundhedsdirektør Henrik Abildtrup.

Forsinkelserne betyder, at Rødovre Kommune i en periode vil være ekstra presset på plejehjemspladser. Når de nye pladser står klar, har kommunen den nødvendige kapacitet i mange år frem.

Forsinkelserne betyder også, at haveanlægget og forpladsen med parkeringsplads først bliver gjort færdigt efter indflytningen.

Fakta om ombygning af Ørbygård

  • Budgettet for ombygningen af Ørbygård var oprindeligt 210,7 mio.kr. Det bliver nu 10,1 mio.kr. dyrere pga. forsinkelserne.
  • Efter moderniseringen vil der være i alt 82 plejeboliger med 64 et-rumsboliger og 18 to-rumsboliger. De nye boliger vil have bedre faciliteter for de ældre, blandt andet større badeværelser og terrasser ved fællesrummene.
  • Boligerne bliver tidssvarende og bedre indrettet. Det betyder blandt andet bedre tilgængelighed, større badeværelser og nye indbydende fællesarealer.

Fakta om forsinkelsen

Der er fire årsager til, at byggeriet bliver forsinket og dyrere end oprindeligt planlagt:

  • En skjult kælder under den gamle bygning
  • Et højspændingskabel, der ikke var med på tegningerne, og som var placeret, hvor fundamentet for facaden til den nye indgangsbygning skulle etableres. Det krævede et nyt stykke højspændingskabel udført under bygningen.
  • En støttemur, der skulle vurderes ekstra, inden den kunne rives ned
  • En kældergavlvæg i indgangsbygningen, der skulle afstives og støbes sammen med loftet i bygningen.