Rødovre Kommune nomineret til Diabetesforeningens Handlingspris

11/06-2018

Tidlig opsporing og forebyggelse er afgørende i kampen mod type 2-diabetes. Diabetesforeningen belønner derfor det bedste initiativ med en ny pris, som uddeles første gang på Folkemødet på Bornholm. Rødovre Kommune er nomineret til prisen, der uddeles af Diabetesforeningens protektor, Hans Kongelige Højhed Prins Joachim.

Flere end 250.000 danskere har diabetes og heraf har 80 procent type 2-diabetes, også kaldet sukkersyge. I Rødovre lever ca. 1.900 borgere med sygdommen. Rødovre Kommunes rehabiliteringsforløb består af holdundervisning med træning, kostvejledning og vejledning i at håndtere sygdommen. Mange af de borgere, der deltager, er blevet opfordret til det af deres læge. Indsatsen er indstillet til Diabetesforeningens Handlingspris for bedste initiativ om forebyggelse og opsporing på diabetesområdet.

”Vi glæder os over, at Diabetesforeningen påskønner Rødovre Kommunes indsats for borgere med diabetes. På vores diabeteshold er der både ny-diagnosticerede og borgere, der har haft sygdommen længe. Så samtidig med, at de møder andre i samme situation og finder støtte i fællesskabet, lærer de om kost, motion og håndtering af sygdommen. Det er en vigtig indsats, som vi prioriterer højt i Rødovre Kommune”, siger Britt Jensen, formand for Social- og Sundhedsudvalget i Rødovre Kommune.

Udover rehabiliteringsforløbet gælder nomineringen også Rødovre Kommunes temaaftener om diabetes, der holdes i Sundhedscenteret, og besøg hos praktiserende læger med gensidig erfaringsudveksling.

Et af de otte bedste initiativer

Med Diabetesforeningens nye pris, Diabetesforeningens Handlingspris, følger 10.000 kroner. Målet er at fremhæve de bedste initiativer på diabetesområdet, der kan være med til at sikre en tidlig opsporing af diabetes.

”Hvis type 2-diabetes opdages i tide, får den enkelte person de bedste chancer for at leve godt med diabetes uden følgesygdomme. Derfor er tidlig opsporing og forebyggelse både af selve sygdommen, men også af de alvorlige følgesygdomme, diabetes kan give, afgørende i kampen mod diabetes”, siger Henrik Nedergaard, administrerende direktør i Diabetesforeningen. Han understreger, at formålet med prisen er at belønne et initiativ, der kan inspirere andre til mere handling:

”De otte indstillede projekter demonstrerer tydeligt, at det giver god mening at arbejde systematisk med tidlig opsporing og forebyggelse. Det giver håb for fremtidens indsats”, siger Henrik Nedergaard.

Fakta:

  • Diabetesforeningens Handlingspris uddeles til ”Diabetes Topmøde – fra plan til handling” på Folkemødet på Bornholm den 15. juni kl. 11.40 hos LEAD i Nørregade.
  • 8 initiativer er nomineret til prisen: Kommunerne Rødovre, Aalborg, Vejle, Kerteminde, Gentofte, Randers Sundhedscenter, Lægehuset Hoeg, Lind og Østergaard-Nielsen, samt et regionalt forskningsprojekt for Forskningsenheden for Almen Praksis.
  • Rødovre Kommune er nomineret for sine rehabiliteringsforløb, hvor der både er fokus på motion, empowerment og kost, og hvor der afholdes temaaftener i sundhedscenteret og gennemføres besøg hos praktiserende læger med gensidig erfaringsudveksling.