Stor utilfredshed med statens støjplaner

15/06-2018

Flere tusinde borgere i Rødovre og et stort rekreativt område er plaget af støj fra den statsejede motorring 3. Men ifølge et forslag fra Vejdirektoratet til en ny støjhandlingsplan for statens veje indgår Rødovre ikke i en kommende prioritering af midler til støjafskærmning. Det vækker stor utilfredshed.

”Staten lavede i 2008 Danmarks største motorvejskryds i Rødovre, og deres egen støjhandlingsplan viser nu, at næsten 2000 boliger i Rødovre er belastet af støj fra den statsejede motorvej. Dertil kommer den massive støj på Vestvolden, som er fredet og vores største rekreative område. Men de vil ikke gøre noget ved det - det er skandaløst”, siger formanden for Teknik- og Miljøudvalget Jan Kongebro.

I et høringssvar til Vejdirektoratets plan understreger Rødovre Kommune, at rekreative områder i tæt bebyggede områder bør prioriteres på linje med f.eks. sommerhusområder og kolonihaver.

”Det er velkendt, at adgangen til grønne, rekreative områder i tæt bebyggede områder bidrager positivt til sundheden. Vestvolden er det eneste større rekreative område, vi har i Rødovre, men det ligger i et støjhelvede på grund af motorvejen. Staten må leve op til sit ansvar og afskærme Vestvolden og de flere tusinde boliger fra støjen. Det kræver, at staten færdiggør støjskærmen og lægger ny støjdæmpende asfalt”, siger Jan Kongebro.

I 2010 afsatte Folketinget 10 millioner kroner til støjskærm ved en del af motorvejen, men der mangler stadig støjskærm på en del af vejen. Rødovre Kommune fortsætter selv med at bekæmpe støjen på de kommunale veje de kommende år, bl.a. ved at bruge støjreducerende asfalt og nedsætte hastigheden på vejene.

”Det er frustrerende, at vi selv iværksætter en række tiltag for at nedbringe støjen, når det er motorvejen, der bidrager mest. Hvis staten ikke vil færdiggøre den støjskærm, bliver man nødt til at sætte hastigheden ned på motorvejen på den del, der går gennem Rødovre, så støjen bliver dæmpet. Det har man gjort andre steder”, siger Jan Kongebro.

Fakta

  • Vejdirektoratets forslag til støjhandlingsplan 2018-2023 omfatter alle statens veje og beskriver, hvordan Vejdirektoratet arbejder for at mindske støjgenerne fra statens veje.
  • Det fremgår af Vejdirektoratets plan, at der er 1776 boliger i Rødovre, der er belastet med støj over 58 dB fra motorring 3. Ud af dem er 93 boliger stærkt støjbelastede med støjniveauer over 68 dB.
  • Det rekreative område Vestvolden, som er fredet, ligger i massiv støj fra motorvejen – op til 75 dB.
  • Rødovre Kommune havde i slutningen af 2016 foretræde for det ansvarlige udvalg i Folketinget.
  • Kommunen har siden ad to omgange inviteret medlemmerne af Folketingets Transport-, Bygnings- og Boligudvalg på besøg, så de selv kan lægge ører til støjgenerne. Indtil videre er besøget ikke blevet til noget – senest med en bemærkning fra udvalget om, at der ikke lige nu er midler til støjbekæmpelse.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK