Helbred

Kvinde tager blodprøve i fingeren

Fakta om seniorers sundhed og livskvalitet

Generelt har nye ældregenerationer bedre helbred og er mindre nedslidte end tidligere, men der er en stigning i den selvrapporterede sygelighed og et stigende medicinforbrug. Folkesygdomme fylder meget og sygehusforbruget er stigende og størst i de ældste aldersgrupper.

Det betyder, at forebyggelse og sundhedsfremme er et væsentligt indsatsområde, og at der er et stort potentiale i at styrke forebyggelsesindsatsen rettet mod de midaldrende og ældre både i kommuner og regioner.

I menuen til venstre kan du læse mere om seniorers sundhed.