Selvbetjening

Mand betjener computer

Spring køen over - betjen dig selv 24 timer i døgnet

For at gøre det lettere for dig, har vi samlet et udpluk af selvbetjeningsløsninger som du kan få brug for som senior i Rødovre Kommune.

Selvbetjening

Fold alle ud

Ansøgning om helbredstillæg

Husk at have MitID klar.

Du kan søge kommunen om helbredstillæg, hvis du er folkepensionist. Du kan også søge, hvis du modtager førtidspension efter de gamle regler, dvs. reglerne fra før 2003.

Du skal have følgende klar for at kunne udfylde forløbet: 

 • Personlige oplysninger om din evt. samlever (oplysninger om ægtefælle hentes automatisk).
 • Oplysning om dit evt. medlemskab af Sygeforsikringen "danmark".
 • Oplysninger om din og din evt. ægtefælles/samlevers likvide formue (indestående i pengeinstitut, kontanter, obligationer, pantebreve, aktier og værdipapirer).

Når du klikker på "Start selvbetjening" skal du være opmærksom på, at vores udbyder af servicen (EG) gerne vil sætte en eller flere cookies på din computer.

Start selvbetjening

Ansøgning om udvidet helbredstillæg (pensionsloven eller førtidspensionsloven)

Husk at have MitID klar.

Er du pensionist eller førtidspensionist, kan du her ansøge om helbredstillæg til tandproteser, briller og fodbehandling.

Når du klikker på "Start selvbetjening" skal du være opmærksom på, at vores udbyder af servicen (EG) gerne vil sætte en eller flere cookies på din computer.

Start selvbetjening

Ansøgning om personligt tillæg

Husk at have MitID klar.

Du kan søge kommunen om personligt tillæg, hvis du er folkepensionist eller modtager førtidspension efter de gamle regler, dvs. reglerne fra før 2003. Du skal være særligt vanskeligt stillet økonomisk for at kunne få personligt tillæg. Kommunen foretager en konkret vurdering af dine samlede økonomiske forhold, når den vurderer, om du kan få personligt tillæg.

Du skal have følgende klar for at kunne udfylde forløbet:

 • Personlige oplysninger om din evt. samlever (oplysninger om ægtefælle hentes automatisk).
 • Oplysning om dit evt. medlemskab af Sygeforsikringen "danmark".
 • Dokumentation for det/de tillæg du søger om i form af prisoverslag, tilbud mv. (hvis det er muligt).
 • Oplysninger om din og din evt. ægtefælles likvide formue (indestående i pengeinstitut, kontanter, obligationer, pantebreve, aktier og værdipapirer).
 • Oplysninger om din og din evt. ægtefælles aktuelle indtægter.
 • Oplysninger om din og din evt. ægtefælles aktuelle udgifter, fx husleje, vand, el, varme, forsikringer, mv.

Når du klikker på "Start selvbetjening" skal du være opmærksom på, at vores udbyder af servicen (EG) gerne vil sætte en eller flere cookies på din computer.

Start selvbetjening

Ansøgning om personligt tillæg (anvendes af pårørende eller nærtstående)

Husk at have MitID klar.

Som pårørende eller nærtstående kan du søge om personligt tillæg for en anden, hvis vedkommende er folkepensionist eller modtager førtidspension efter de gamle regler, dvs. reglerne fra før 2003.

Vedkommende skal være særligt vanskeligt stillet økonomisk for at kunne få personligt tillæg. Kommunen foretager en konkret vurdering af de samlede økonomiske forhold, når den vurderer, om der kan tildeles personligt tillæg.

Når du klikker på "Start selvbetjening" skal du være opmærksom på, at vores udbyder af servicen (EG) gerne vil sætte en eller flere cookies på din computer.

Start selvbetjening

Ansøgning om hjælpemidler

Husk at have MitID klar.

Her kan du søge om hjælpemidler, forbrugsgoder eller boligindretning, der kan ydes efter lov om social service §§ 112, 113 eller 116.

Du skal søge kommunen, inden du køber. Du kan få støtte til det bedst egnede og billigste hjælpemiddel.

Sådan gør du:

 • Klik på 'Videre'
 • Du bliver herefter bedt om at svare 'ja' eller 'nej' til to spørgsmål, som skal afklare, om du er berettiget til at søge om et hjælpemiddel
 • Opfylder du kravene, kan du klikke på knappen 'Videre'
 • Du bliver nu bedt om at logge dig ind på løsningen med dit MitID
 • Udfyld de forskellige punkter, løsningen spørger til
 • Får du for brug for hjælp undervejs, kan du klikke på et lille spørgsmålstegn ud for hvert punkt.
 • Herefter vil en vejledning dukke op, som kort forklarer dig, hvad punktet går ud på.
 • Når punkterne er korrekt udfyldte, får du en kvittering for din ansøgning. 

Når du klikker på "Start selvbetjening" skal du være opmærksom på, at vores udbyder af servicen (EG) gerne vil sætte en eller flere cookies på din computer.

Start selvbetjening

Her kan du se din pensionsopsparing

Husk at have MitID klar.

Start selvbetjening

Her kan du se din opsparing i SP

Husk at have MitID klar.

Start selvbetjening

Henvisning til Udbetaling Danmark

Husk at have MitID klar.

Udbetaling Danmark er en myndighed, der står for udbetaling af en række offentlige ydelser.

Myndigheden har ansvar for en række offentlige ydelser – fx folkepension og boligstøtte (se den fuldstændige liste ved at klikke på "Start selvbetjening").

Start selvbetjening

Efterlønsberegning (vejledende)

Husk at have MitID klar.

Her kan du lave en vejledende beregning af, hvornår og hvor længe du kan få efterløn. Du kan også se, hvad du kan få i efterløn med eller uden arbejde ved siden af.

Du skal have følgende klar for at kunne udfylde forløbet:

 • Din efterløns størrelse (hvis du er gået på efterløn)
 • Dine pensionsordninger (hvis du ikke er gået på efterløn)
 • Din arbejdstid og arbejdsløn (hvis du arbejder, mens du modtager efterløn).
Start selvbetjening