Nedrivning af bebyggelse

Hvornår kræver det tilladelse at rive ned?

Selvbetjening

Fold alle ud

Byg og Miljø – digitalt selvbetjeningssystem

Husk at have MitID klar.

For at bruge denne løsning skal du have ejendommens adresse.

Start selvbetjening

Skriv Post - Byggesag

Fold alle ud

Skriv Post - Byggesag

Bemærk: Der må IKKE sendes personfølsomme eller fortrolige oplysninger via denne kanal.

Skriv Post

Skriv personfølsom/fortrolig post

Fold alle ud

Rødovre Kommune

For at sende personfølsom/fortroligt post til Rødovre Kommune skal du benytte dit MitID

Skriv Digital Post

Nedrivning af bebyggelse

Nedrivning skal foregå efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse og Miljøstyrelsens bekendtgørelse om affald skal følges.

Nedrivning du skal have byggetilladelse til:

  • Alt byggeri, der kræver byggetilladelse, BR18, § 47
  • Nedrivning af bevaringsværdige og fredede bygninger kræver tilladelse efter bygningsfredningsloven § 11

OBS:

Lokalplaner kan fastlægge, at der skal søges tilladelse i kommunen ved nedrivning.

Som ejer har du pligt til at sikre, at de korrekte oplysninger findes i BBR

Bygnings- og Boligregistret (BBR) skal have de korrekte oplysninger om din ejendom, når nedrivningen er færdig, også selv om du ikke skal søge om tilladelse til nedrivningen.

Via hjemmesiden www.ois.dk kan du se den registrering, der allerede er på din ejendom. Gå ind via kommune/adresse og vælg derefter BBR-meddelelse til venstre i oversigten.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Send sikker Digital Post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider