Om Agenda 21-gruppen

I Rødovre Kommune er en gruppe frivillige borgere med til at arbejde for at fremme en bæredygtig udvikling.

Agenda 21-gruppen

På FN’s konference i Rio de Janerio i 1992 vedtog 181 lande, heriblandt Danmark, et dokument med titlen ”lokal Agenda 21 – en dagsorden for udviklingen i det 21. århundrede”. Formålet med Agenda 21 er at fremme en bæredygtig udvikling. En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende behov uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare. En bæredygtig udvikling indebærer en helhedsorienteret sammentænkning af en miljømæssig, social og økonomisk udvikling.

Agenda 21-gruppen i Rødovre Kommune har eksisteret siden år 2000. Gruppen vælges i april / maj måned for et år af gangen, og alle, der bor eller arbejder i Rødovre, kan stille op.

Ifølge vedtægterne skal gruppen arbejde for bæredygtighed ved at:

  • planlægge
  • iværksætte
  • motivere til og
  • gennemføre lokale tiltag, som kan medføre mindre forurening og bedre udnyttelse af menneskelige og materielle ressourcer.

Jørgen Munch er formand for Agenda 21-gruppen.

Kommunen yder sekretærbistand til Agenda 21 Gruppen. Hvis du har lyst til at være med i arbejdet for bæredygtig udvikling, så kan du kontakte sekretæren på tlf. 36 37 72 21.

Agenda 21 Gruppens vedtægter

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Send sikker Digital Post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider