Overfladeforurening

Overfladeforurening i Rødovre Kommune

Fold alle ud

Hvad er overfladeforurening?

I hovedstadsområdet er jorden sjældent heIt ren. I et byområde som Rødovre Kommune forventes overfladejorden at være lettere forurenet med en række af de stoffer, der kommer fra røg og partikler fra industri og trafik. Forureningen er spredt gennem luften, og er i gennem mange år drysset ned på jorden. Hele Rødovre Kommune er således områdeklassificeret som lettere forurenet, og man kan derfor forvente at overfladejorden i haven også er lettere forurenet.

Lettere forurenet jord i Rødovre Kommune indeholder ofte et eller flere af følgende stoffer: Bly, cadmium og AH’er (betegnelse for tjærestoffer). Chrom, kobber, kviksølv og zink er mindre almindeligt forekommende stoffer.

Når jorden i haven er forurenet

Det kan være svært helt at undgå kontakt med lettere forurenet jord. Men i praksis er risikoen ved lettere forurenet jord beskeden, sammenlignet med mange andre risikofaktorer, som du udsættes for gennem miljøfremmede stoffer fra kost, trafik m.m. Der er ingen akut sundhedsfare ved kontakt med lettere forurenet jord, men der kan være en risiko ved kontakt gennem mange år. Især for små børn som skal vokse, og som kan nå at optage mange stoffer gennem et langt liv.

Du kan minimere risikoen ved lettere forurenet jord ved at følge nogle simple råd, som vi har angivet sidst i folderen.

Børn og lettere forurenet jord

Børn er særligt følsomme overfor forurening, og derfor bør du følge en række enkle råd hvis du har børn for bedst muligt at undgå, at børnene bliver påvirket af forureningen. Rådene svarer til Miljøstyrelsens anbefalinger.

 • Lad ikke børn lege på bar jord. Dette kan undgås ved at jorden er dækket af græs, flis, fliser eller anden tæt belægning.
 • Sørg for at børnene vasker hænder, når de har været i haven og lege.
 • Dyrker I grøntsager med børnene, så sørg for at gøre det i ren jord, f.eks. ved at lave et højbed.
 • Indret et graveområde med ren jord
 • Sørg for at der er fast bund i sandkassen og udskift sandet en gang om året.

I 2008-2009 blev alle børneinstitutioner i Rødovre Kommune undersøgt for jordforurening. I de tilfælde, hvor der blev konstateret forurenet jord, blev jorden udskiftet med ren jord.

Må jeg spise grøntsager og frugt fra haven?

Grøntsager og bær, der er dyrket i lettere forurenet jord kan optage forurening gennem rødder og overfladen. De fleste frugter og grøntsager kan dog spises alligevel, selvom de er dyrket i lettere forurenet jord. Jordbær vokser tæt ved jorden, og de er svære at vaske på grund af den ru overflade. Derfor bør jordbær kun dyrkes i ren jord.

 • Frugt og grøntsager skal vaskes grundigt og rodfrugter skal skrælles
 • Frugt fra frugttræer og bær fra buske kan spises efter at de er skyllet.

Alternativt kan du dyrke grøntsager, krydderurter m.m. i ren jord i potter, højbede eller plantesække.

Bevar jordforbindelsen, og følg disse råd

 • Vask hænder når I har leget ude.
 • Tag skoene af når I kommer ind, så jord og støv ikke spredes til tæpper og gulve.
 • Frugt fra frugttræer og bær fra buske kan spises efter at de er skyllet.
 • Gør rent jævnligt, så jorden ikke spredes indendørs.
 • Undgå jord i munden og undgå at børnene slikker på legetøj med jord på.
 • Frugt og grøntsager skal vaskes grundigt og rodfrugter skal skrælles.

Mere information

Du kan finde mere information om lettere forurenet jord

Overfladeforurening

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Send sikker Digital Post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider