Tegn på rotter

Selvbetjening

Fold alle ud

Anmeld rotter her

Du kan anmelde rotter via Selvbetjening 24 timer i døgnet alle dage. Husk at give en god beskrivelse af problemet, så rottebekæmperen kan se, hvad det drejer sig om.

Start selvbetjening

Tegn på rotter

Rotter lever i kloakkerne, og er der kloakbrud, kan de grave sig op til jordoverfladen. Herfra kan de finde tilholdssted i haver og bygninger. De søger efter fødekilder og et godt sted at lave rede.

Huller i jorden uden opgravet jordbunke er ofte tegn på rotter. Huller i nærheden af en kloak kan være tegn på, at rotten er kommet op til overfladen fra en utæt kloak. Hullet vil typisk være mellem 5-20 cm i diameter. Læg også mærke til pludseligt opståede sænkninger i jordoverfladen eller under fliser, da de kan skyldes rottegange under jorden.

Rotter efterlader mange ekskrementer, hvor de færdes, og det er et typisk tegn på, at man har fået ubudne gæster. Man finder dog sjældent ekskrementer udendørs, og indendørs vil de typisk være samlet bestemte steder.

Ekskrementerne er 1-1,5 cm lange og uregelmæssige, modsat ekskrementer fra mus, der kun bliver op til 5 mm lange og er cylindriske. Ekskrementer fra mus vil typisk ligge spredt.

Gnave- og kradselyde, ekskrementer eller en gennemgnavet affaldspose indenfor kan tyde på, at rotten er flyttet ind i huset.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Send sikker Digital Post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider