Skadedyr

Kommunerne har pligt til at bekæmpe rotter, og derfor skal du anmelde rotter til Teknisk Forvaltning enten via:

• Selvbetjening.
• tlf. 36 37 70 00.
• Send e-mail via Digital Post

Du kan anmelde rotter via Selvbetjening 24 timer i døgnet alle dage.

Selvbetjening

Fold alle ud

Anmeld rotter her

Du kan anmelde rotter via Selvbetjening 24 timer i døgnet alle dage. Husk at give en god beskrivelse af problemet, så rottebekæmperen kan se, hvad det drejer sig om.

Start selvbetjening

Skriv personfølsom/fortrolig post

Fold alle ud

Miljø - Skadedyr

For at sende personfølsom/fortroligt post til Rødovre Kommune skal du benytte dit MitID

Skriv Digital Post

Om anmeldelse af rotter via selvbetjening

Når du klikker på linket ”Anmeld rotter her” og efterfølgende ’Start selvbetjening’, åbnes der er et nyt vindue, hvor du under "Hvor er problemet" indtaster den adresse, hvor du har set rotter eller tegn på rotter.

Under "Hvad er problemet" skal du vælge det problem som bedst beskriver din anmeldelse i drop-down menuen. 

Hvis du skal anmelde rotter eller tegn på rotter indendørs er det vigtigt, at du vælger et af emnerne "Indendørs".

Under ’Beskrivelse’ skal du beskrive, hvad du har observeret. Du skal vælge, hvor du har set rotter eller tegn på rotter og beskrive så nøjagtigt som muligt: 

  • rottetegn udendørs eller indendørs
  • levende eller dødt/døde dyr.
  • ekskrementer (form, størrelse).
  • hul med eller uden opgravet jord.
  • gnavemærker eller –huller.
  • pibe, skrabe- eller gnavelyde.
  • hvor mange gange er der set tegn på rotter, og hvornår er tegn for første gang observeret
  • præcis beskrivelse af området for observationen.

Beskrivelsen kan højst være på 200 tegn, og der kan vedhæftes filer i billedformaterne gif, png, jpeg, jpg, tiff og bmp.

Til sidst skal du indtaste kontaktoplysninger som dit navn, adresse og telefonnummer, så rottebekæmperen kan kontakte dig og trykke "Næste". Det skal være kontaktoplysninger på den person, som kan være til stede når rottebekæmperen kommer på besøg. Ved første besøg skal ejer eller repræsentant for ejer være til stede, så rottebekæmperen kan få adgang og informationer om rotteaktivitet. Rottebekæmperen vil her have mulighed for at fortælle om bekæmpelse og forebyggelse. 

I næste trin skal du gennemgå de oplysninger du har angivet, og du har mulighed for at tjekke at oplysningerne er rigtige. Hvis noget skal ændres har du mulighed for at gå tilbage i trinene og ændre oplysninger ved at trykke på "Tilbage".

Hvis oplysningerne er rigtige, så skal du til sidst hakke af i boks "Ja, jeg giver samtykke til at mine informationer bliver gemt". Du kan læse mere om dette ved at trykke på "(Læs her)". Til slut skal du trykke på "Send praj". 

Rottebekæmperen kører mandag-onsdag kl. 7-14, torsdag kl. 7-17 og fredag kl. 7-13. Du kan regne med at rottebekæmperen som udgangspunkt kommer på besøg inden for de to efterfølgende hverdage efter anmeldelse når det er udendørs. Hvis rotte er set indendørs så vil rottebekæmperen forsøge at kontakte dig og komme på besøg på anmeldelsesdagen, og senest hverdagen efter.

Hvis der er tidspunkter, du ikke kan være hjemme, kan du notere det i feltet for beskrivelse.

Anmeldelser i weekender og helligdage

Hvis du konstaterer rotter indendørs i weekenden, har du mulighed for at få besøg lørdag, søndag samt på helligdage klokken 10.00-12.00. Du kan kontakte rottebekæmper på telefon 36 37 85 47. Du vil så få besøg af en rottebekæmper hurtigst muligt. Denne service gælder kun, hvis du har set rotter i husets beboede rum, dvs. ikke rotter i kælder, krybekælder, på loftet osv..

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Send sikker Digital Post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider