Ræve, herreløse katte og andre dyr

Rødovre kommune kan ikke hjælpe dig med andre skadedyr end rotter, herreløse katte og ræve, men vi yder gerne vejledning.

Her på siden kan du læse, hvor du kan finde informationer, hvis du har problemer med andre dyr end de nævnte. Du kan i stedet kontakte skadedyrsfirmaer for praktisk bekæmpelse.

Hvis det omhandler større døde eller meget syge dyr på offentlige veje, så skal du ringe til Falck, som henter dyret. 

Hvis du finder et tilskadekommet dyr, f.eks. påkørt, skal du ringe til Dyrenes Beskyttelse Vagtcentral på 1812. De har døgnåbent året rundt. Du kan læse mere på Dyrenes Beskyttelses hjemmeside.

Andre dyr

Fold alle ud

Mus

Mus bekæmper man bedst med smækfælder, som kan købes hos byggemarkeder, farvehandlere eller i supermarkeder.

Mosegrise og muldvarpe

Er du plaget af mosegrise og muldvarpe, er det muligt at købe fælder i byggemarkeder og lignende. Ønsker du hjælp til bekæmpelsen, kan du kontakte et privat skadedyrsfirma. 

Måger, husskader, krager og andre vildtlevende fugle

Ejer eller forpagter på adressen, som er plaget af skadevoldende vildt som husskader, krager, råger, måger eller duer, kan søge Miljø- og Fødevareministeriet digitalt om tilladelse til regulering på mst.dk/erhverv/rig-natur/regulering-og-udsaetning-af-vildt/regulering-af-vildt  

Har du problemer med vildtlevende fugle, er der flere ting, som du selv kan gøre. 

  • Er der tale om måger og duer, som sidder på taget af bygninger, altaner eller lignende, kan man opsætte forskellige typer af fuglesikring, som kan købes hos private skadedyrsfirmaer, byggemarkeder og lignende. Du er velkommen til at kontakte Rødovre Kommune, hvis du vil høre mere om fuglesikring.
  • Er der tale om stormmåger, som bygger rede på flade tage, handler det om forebyggelse frem for bekæmpelse. Stormmågen er fredet og må ikke reguleres uden tilladelse i yngletiden. Du kan sørge for at renholde taget for grene og lignende ved f.eks. at feje taget jævnligt i perioden februar-juni. 
  • Generelt er det en god ide at undgå fuglefodring med større mængder af foder, da dette kan tiltrække måger, skader, rotter m.fl. 
  • Affald. som indeholder madrester og lignende, kan tiltrække større fugle, herunder måger, husskader m. fl. Derfor skal affaldet opbevares i lukkede containere uden adgang for dyr.

Bier og hvepse

Hvis du er generet af bi- eller hvepsebo kan du få gode råd og vejledning på www.biavl.dk, og de kan henvise til biavlere der kan fjerne bi- og hvepseboer. Du kan også kontakte private skadedyrsfirmaer.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Send sikker Digital Post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider