Ræve

Rødovre Kommune bekæmper ræve, hvis de er til væsentlig gene, og hvis de har bosat sig på din grund.

Ræve

Rødovre Kommune bekæmper ræve, når de er syge eller til væsentlig gene, og hvis de har bosat sig på din grund.

Kontakt Teknisk Forvaltning på: Tlf. 36 37 70 00.

Kommunen tager kontakt til en rævefanger, som kommer ud på adressen og opstiller en fælde efter aftale med dig. Du skal tilse fælden to gange i døgnet, og når ræven er gået i fælden, kontakter du rævefangeren, som henter ræven og afliver den.

Hvis du finder en påkørt ræv eller et andet påkørt dyr, som stadig er i live, skal du ringe til Dyrenes Vagtcentral på 1812. Dette gælder også for dyr i nød. Dyrenes Vagtcentral har døgnåbent året rundt.

Døde dyr på privat grund er grundejernes eget ansvar, og du kan bortskaffe et dødt dyr ved at smide det i restaffald, eller grave det ned på din ejendom (min. 80 cm. dybde). Hvis det omhandler et større dødt dyr, som en ræv, så skal du kontakte Teknisk Forvaltning, som skal vurdere om den kan afhentes af rævefangeren eller om den skal bortskaffes via restaffaldet.

Rødovre Kommune har en aftale med Falck om at afhente døde dyr på offentlige veje og gader, samt naturområder, parker, skoler, børneinstitutioner og ældrecentre.

Forebyggelse

Her er råd om, hvordan du kan forebygge tilstedeværelse af ræve på din grund.

  • Undgå at lægge rester af tilberedt mad på åben kompostbunke.
  • Hold katte- og hundefoder inden døre.
  • Lad være med at lægge fuglefoder (brød, frugt og lign.) på jorden.
  • Sørg for at kaninbure og hønsegårde er sikret godt mod ræven på alle sider med volierenet og fliser – også foroven.

Hvis du fodrer ræven, gør du den en bjørnetjeneste. Den mister sin naturlige skyhed og bliver så nærgående, at den kan blive en plage for både dig og dine naboer. Det kan i sidste ende betyde, at den må indfanges og aflives. Hvis du fodrer, risikerer du også at tiltrække andre dyr som herreløse katte, mårer og rotter.

Hvis du får problemer med herreløse katte, ræve eller mårer, kan du selv prøve at skræmme dem væk ved at ophænge klude, der er fugtet med hjortetaksolie, som lugter stærkt. Menneskers hår bryder ræve sig heller ikke om.

Ræveekskrementer kan være sundhedsfarlige pga. bakterier. Vær derfor opmærksom på det, især hvis du har børn, og husk derfor altid at lægge låg på sandkassen, og holde øje med, hvad børnene putter i munden! Det er dog meget sjældent, at mennesker bliver smittet af en sygdom pga. ræveekskrementer.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Send sikker Digital Post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider