Vejledning om fuglefodring i forhold til rotter

Fuglefoder tiltrækker rotter. Når der lægges foder ud til fuglene, vil det også være en fødekilde for rotter, der lynhurtigt lærer at der er foder at hente ved foderbrættet. Læs mere om hvordan du undgår rotter, hvis du fodrer fugle.

Vejledning om fuglefodring i forhold til rotter

Fold alle ud

Fuglefodring

Fuglefodring er hyggeligt, og det giver liv i haven. Desværre nogle gange også mere liv, end det var meningen. Fuglene benytter sig naturligvis af tilbuddet, når foderet er der, men det er kun i meget kolde perioder, at fuglene rent faktisk er afhængige af fuglefoder for at overleve. Der er rigeligt med naturlig føde til fuglene i form af frø, nedfaldsfrugt, planter og insekter.

I hårde vinterperioder kan man fodre lidt, men læg ikke mere foder ud end fuglene spiser op. Foderet er også tilgængeligt for rotter, og de vil hurtigt finde ud af, at der er en alternativ fødekilde, de kan benytte sig af. Hvis der lægges mere foder ud, end fuglene kan spise, eller fodertyper som fuglene ikke er så glade for, så vil det ligge tilbage og tiltrække både rotter og mus.

Hvordan fodrer man bedst?

De fleste foderbrætter er tilgængelige for rotter, og når fuglene går i gang med frø osv., drysser der altid noget ned på jorden. Mejsebolde der hænger i buske eller træer, vil ofte også kunne nås af rotter, der er glimrende klatrere. Kan de slippe af sted med hele mejsebolden, gør de gerne det – så ryger den med i det depot, de har ved reden. Sørg så vidt muligt for at foderet ikke er tilgængeligt for rotter:

  • Hæng foder op i stedet for at lægge det på foderbrætter, hvor rotterne har adgang. Foderet skal hænge sådan, at rotter ikke kan klatre op til det
  • Løsthængende mejsebolde er særligt tiltrækkende for rotter, da de kan slæbe en stor mængde med tilbage til depotet
  • Læg ikke mere foder ud, end fuglene kan spise relativt hurtigt
  • Hvis der falder foder på jorden, så fej det op, så det ikke er tilgængeligt for rotter
  • Hvis der fodres på et foderbræt, så læg kun én slags frø ud. Fuglene vil sortere i flerkornsblandinger, så de får lige præcis den næring de har brug for og den slags frø, de foretrækker. Dermed sker der et spild til jorden, når de sidder og spiser.
  • Lad være med at fodre med brød. Lyst brød indeholder tomme kalorier for fuglene ligesom det gør for os. Spiser en fugl sig mæt i lyst brød op til en lang, kold vinternat har de ikke fået den optimale fedtholdige næring til at klare sig. Det kan være et problem i længere periode med kulde.

Fodring ved søer

Fodring af fugle ved søer er populært, særligt hvis man har børn. Der vil dog ofte ligge rester tilbage, som tiltrækker rotter. Er fuglene ikke sultne, sker det også, at brødet efterlades på jorden, så de kan spise det senere. Dermed er der også serveret for rotterne, som kan tage for sig af retterne.

Det frarådes derfor at fodre fugle ved søerne. 

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Send sikker Digital Post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider