Vejledning om sikring af hønse- og kaninhold mod rotter

Hønse- og kaninhold tiltrækker rotter. Du kan læse om regler for hønsehold og krav til sikring af hønsehold i Rødovre Kommunes hønseregulativ her.

Sikring af hønsegård og kaninbure

Hvis du holder høns eller kaniner i haven, vil du have en større risiko for at tiltrække rotter end grunde uden dyrehold. Det hænger sammen med, at rotter strejfer omkring i jagten på føde, og deres lugtesans sporer dem let ind på steder, hvor der fodres dyr.

Det er i forbindelse med dyrehold vigtigt, at du sikrer hønsegården eller kaninburet, så rotter ikke kan komme ind. Ifølge rottebekendtgørelsen skal grundejer sikre og renholde sin ejendom, så rotters levemuligheder begrænses mest muligt – det gælder altså også hønse- og kaninhold. Det er forholdsvis let at sikre et kaninbur, da de er små og ofte placeret over jorden. Hønsehuse og hønsegårde derimod er større og sværere at sikre fuldstændigt. Principperne er dog de samme: 

 • Benyt materialer rotterne ikke kan gnave i.

  Når man indretter en hønsegård kan man sikre sig mod at rotter og ræve graver sig ind under buret ved at placere skiferplader eller volierenet lodret ned i forlængelse af selve hegnet over jorden. Sikringen skal gå mindst 60 cm ned i jorden for at være effektiv.

  Benyt volierenet eller andet med en lille maskestørrelse på maks. 1 cm – rotter skal kun bruge et hul på størrelse med en to-krone for at passere.
 • Hønsegården skal være forsynet med tag eller net lavet på samme måde som siderne.
 • Kaninbur eller hønsehus bør være hævet over jorden.
 • Alle samlinger og bevægelige dele (døre eller låger) skal være monteret, så de slutter tæt og dermed ikke tillader rotter at passere.
 • Foder skal opbevares i rottesikre beholdere.  
 • Beholderne kan med fordel være konstrueret, så de er lufttætte. Dermed tiltrækkes rotter ikke af lugten af foder.
 • Fodres der med madaffald, skal overskydende foder fjernes umiddelbart efter fodringen er færdig, da lugten af madaffald vil tiltrække rotter.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Send sikker Digital Post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider