Kontaktoplysninger

Som borger med brug for hjælp, kan man møde forskellige fagpersoner, der hver især bidrager på forskellig vis.

Kontaktoplysninger for socialområdet

Hjemmesygepleje

Ofte vil det være lægen eller sygehuset, der kontakter hjemmesygeplejersken, men det er også muligt selv at kontakte dem: 

Hjemmeplejen og hjemmesygeplejens åbningstider
Telefon 36 37 75 13

Dag:
Mandag-fredag: 7.30-10.00 og 13.00-15.00
Lørdag-søndag: 7.30-15.00

Aften og nat:
Mandag-søndag: 15.00-07.30

I uopsættelige situationer, kan du ringe til vores sygeplejerske mellem kl 10.00 og kl 13.00, på telefonnummer 36 37 75 50.

Hjemmehjælp

Rødovre Kommune yder hjemmehjælp som personlig pleje og/eller praktisk bistand til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, ikke selv kan udføre disse opgaver. Læs mere om hjemmehjælp her... 

Visitationen

Tildeling eller ændring af hjemmehjælp samt hjælpemidler og midlertidigt døgnophold:
Tlf.: 36 37 74 00

Telefontider: 
Mandag – fredag 9.00-12.00

Demenskoordinator

Information om tilbud, råd og vejledning:
Tlf.: 36 37 74 94

Rødovre Sundhedscenter

Sundhedscenteret er din indgang til gratis forebyggende sundhedstilbud, der ikke kræver en læge-henvisning. Der er bl.a. forløb for borgere med kroniske sygsomme som kræft, KOL, Type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdomme.
Læs mere om Rødovre Sundhedscenter på deres hjemmeside

Dagcenter Ørbygård

Tlf.: 36 37 78 80

Plejeboliger:

  • Ældrecentret Broparken, Tlf.: 36 37 80 00
  • Plejehjemmet Dorthe Mariehjemmet, Tlf.: 36 70 53 00
  • Plejehjemmet Engskrænten, Tlf.: 36 37 00 40
  • Plejehjemmet Ørbygård, Tlf.: 36 37 78 00

Genoptræning og midlertidige døgnpladser:

Slotsherrens Vænge 4-6
2610 Rødovre
36 37 81 60

Afdelingerne på midlertidige døgnpladser:

Slotsherrens Vænge 6, stuen.
Afdeling F: Tlf. 36 37 80 82
Afdeling G: Tlf. 36 37 80 84
Telefontid ml. 11.00-12.30

Yderligere kontaktoplysninger

Se yderligere kontaktoplysninger her... 

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider