Støtte til køb af bil

Selvbetjening

Fold alle ud

Ansøgning om støtte til bil (servicelovens § 114)

Husk at have MitID klar.

Når du klikker på "Start selvbetjening" skal du være opmærksom på, at vores udbyder af servicen (EG) gerne vil sætte en eller flere cookies på din computer.

Start selvbetjening

Skriv personfølsom/fortrolig post

Fold alle ud

Rødovre Kommune

For at sende personfølsom/fortroligt post til Rødovre Kommune skal du benytte dit MitID

Skriv Digital Post

Du kan søge om støtte til køb af bil, hvis du har en varigt nedsat funktionsevne, der gør det meget vanskeligt at dække dit daglige behov for kørsel uden brug af egen bil. Støtten ydes som lån, der afvikles over 8 år. 

Ved vurderingen lægges der vægt på din samlede evne til at færdes, herunder gangdistance og anden form for nedsat mobilitet, dit samlede kørselsbehov, alternative befordringsmuligheder samt kørselsformål. Det har en betydning om du kører til arbejde, uddannelse og fritidsaktiviteter.

Det koster penge at have bil - også selv om den er bevilget af det offentlige. Du skal anslået bruge op til 3.000 kr. månedligt til udgifter til f.eks. forsikringer, afdrag på lån, brændstof samt vedligeholdelse og reparationer.

Hvis du ønsker at søge om støtte til køb af handicapbil, skal du søge via ovenstående link. Har du ikke mulighed for at søge elektronisk, kan du få udleveret et ansøgningsskema i Borgerservice eller Visitationen.

Parkeringskort til biler

Har du brug for et parkeringskort (handicapskilt), skal du søge det hos Danske Handicaporganisationers Brugerservice.

Læs også

Hvad siger loven

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider