Frit valg af leverandør

Skriv personfølsom/fortrolig post

Fold alle ud

Rødovre Kommune

For at sende personfølsom/fortroligt post til Rødovre Kommune skal du benytte dit MitID

Skriv Digital Post

Hjemmehjælp - Frit valg af leverandør

I Rødovre Kommune er der valgfrihed mellem forskellige leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp. Du kan vælge mellem den kommunale hjemmepleje og private, godkendte leverandører. 

Du skal vælge leverandør i forbindelse med visitation til personlig pleje og praktisk hjælp. 

Med hensyn til ydelserne ”Indkøb” og ”Madservice med udbringning” skal bemærkes, at du kun kan vælge én godkendt indkøbsleverandør og én godkendt madserviceleverandør.

Du kan skifte leverandør til den første i en måned. Der er en måneds varsel for ønske om skift af leverandør. 

Anmodning om skift af leverandør skal ske enten skriftligt til

Rødovre Kommune
Visitationen
Else Sørensens Vej 3K
2610 Rødovre 

eller telefonisk til visitator. Visitators telefonnummer og telefontid fremgår af din afgørelse om hjemmehjælp.

Når du vælger leverandør, skal du være opmærksom på, at muligheden for at ombytte ydelser indskrænkes, hvis du vælger forskellige leverandører til personlig pleje og praktisk hjælp.

Ydelser - Leverandør - Telefonnr. - Hjemmeside 

Personlig pleje og praktisk hjælp

Rødovre Kommune
36 37 75 13
www.rk.dk 
Send e-mail via Digital Post

Personlig pleje og praktisk hjælp

DFS PLUS
43 54 77 33
www.dfs-service.dk

Indkøb

Supermarkedet Intervare
70 27 72 33
www.intervare.dk

Indkøb

Egebjerg Købmandsgård
70 25 88 88
egebjergkobmandsgaard.dk

Madservice m. udbringning

Det Danske Madhus
70 70 26 46
detdanskemadhus.dk

Madservice m. udbringning

Café Heiss
42 80 10 38
www.cafeheiss.dk

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider