Hjemmehjælp

Vi yder hjemmehjælp som personlig pleje og/eller praktisk bistand til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, ikke selv kan udføre disse opgaver.