Frit valg af leverandør

Hjemmehjælp - Frit valg af leverandør

I Rødovre Kommune er der valgfrihed mellem forskellige leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp. Du kan vælge mellem den kommunale hjemmepleje og private, godkendte leverandører. 

Du skal vælge leverandør i forbindelse med visitation til personlig pleje og praktisk hjælp. 

Med hensyn til ydelserne ”Indkøb” og ”Madservice med udbringning” skal bemærkes, at du kun kan vælge én godkendt indkøbsleverandør og én godkendt madserviceleverandør.

Du kan skifte leverandør til den første i en måned. Der er en måneds varsel for ønske om skift af leverandør. 

Anmodning om skift af leverandør skal ske enten skriftligt til

Rødovre Kommune
Visitationen
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre 

eller telefonisk til visitator. Visitators telefonnummer og telefontid fremgår af din afgørelse om hjemmehjælp.

Når du vælger leverandør, skal du være opmærksom på, at muligheden for at ombytte ydelser indskrænkes, hvis du vælger forskellige leverandører til personlig pleje og praktisk hjælp.

Ydelser Leverandør Telefonnr. Hjemmeside
Personlig pleje og praktisk hjælp Rødovre Kommune

3637 7513

rk.dk
Personlig pleje og praktisk hjælp Altiden

3078 5494

altiden.dk 
Indkøb Intervare

7027 7233

intervare.dk 
Indkøb Egebjerg Købmandsgård

7025 8888

egebjergkobmandsgaard.dk 
Madservice m. udbringning Det Danske Madhus

7070 2646

detdanskemadhus.dk 

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Email

Kontakt og åbningstider