Frit valg af leverandør

Skriv personfølsom/fortrolig post

Fold alle ud

Rødovre Kommune

For at sende personfølsom/fortroligt post til Rødovre Kommune skal du benytte din NemID

Skriv Digital Post

Hjemmehjælp - Frit valg af leverandør

I Rødovre Kommune er der valgfrihed mellem forskellige leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp. Du kan vælge mellem den kommunale hjemmepleje og private, godkendte leverandører. 

Du skal vælge leverandør i forbindelse med visitation til personlig pleje og praktisk hjælp. 

Med hensyn til ydelserne ”Indkøb” og ”Madservice med udbringning” skal bemærkes, at du kun kan vælge én godkendt indkøbsleverandør og én godkendt madserviceleverandør.

Du kan skifte leverandør til den første i en måned. Der er en måneds varsel for ønske om skift af leverandør. 

Anmodning om skift af leverandør skal ske enten skriftligt til

Rødovre Kommune
Visitationen
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre 

eller telefonisk til visitator. Visitators telefonnummer og telefontid fremgår af din afgørelse om hjemmehjælp.

Når du vælger leverandør, skal du være opmærksom på, at muligheden for at ombytte ydelser indskrænkes, hvis du vælger forskellige leverandører til personlig pleje og praktisk hjælp.

Ydelser - Leverandør - Telefonnr. - Hjemmeside 

Personlig pleje og praktisk hjælp

Rødovre Kommune
3637 7513
Send e-mail via Digital Post

Personlig pleje og praktisk hjælp

Altiden
3078 5494
altiden.dk

Indkøb

Intervare
7027 7233
intervare.dk

Indkøb

Egebjerg Købmandsgård
7025 8888
egebjergkobmandsgaard.dk

Madservice m. udbringning

Det Danske Madhus
7070 2646
detdanskemadhus.dk

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune

Kontakt og åbningstider