Træningscenter samt dagcentret

Træningscentret varetager genoptræning af borgere, som udskrives fra hospital med en genoptræningsplan samt opgaver, hvor sundhedsfremme og forebyggelse falder indenfor træningsområdet