Dagcentret

I Dagcentret er der ansat sundhedsfaglig- og pædagogisk personale som faciliteter og støtter borgerne i en aktiv og meningsfuld hverdag sammen med andre.

Dagcentret

Fold alle ud

Støtte til at deltage i aktiviteter

Hvis du har brug for støtte til at deltage i aktiviteter og socialt samvær, kan dagcentret være en god mulighed. 

I dagcentret har du mulighed for at møde andre og deltage i aktiviteter med fokus på dine ressourcer. Vi vægter, at både hoved og krop holdes ved lige, så du får styrket din hverdagsrehabilitering med kreative udfordringer.

Du er selv med til at bestemme dagens indhold, når du sammen med de øvrige borgere og personale holder planlægningsmøde eller kommer med ønsker om dagen.

Aktiviteterne kan for eksempel være sang, spil, håndarbejde, oplæsning, quiz og motion. Motion indendørs vil oftest være siddende gymnastik, curling, billard, boldspil og dans. Vi glædes også ved at få motion udendørs med gåture, Petanque, Krolf og cykelture på vores Duo-cykel.

I løbet af året er der mulighed for at deltage i fester, frokoster, store og små oplevelsesture ud af dagcentret.

Hvem kan komme i dagcenter

Dagcentret er et visiteret tilbud. For at blive bruger, skal du kontakte Visitationen, der tager stilling til, om det er et tilbud for dig.

Du kan komme i dagcenter, hvis du ikke er i stand til at benytte andre tilbud, som for eksempel pensionistklub eller lignende. Hvis du passer en omsorgskrævende pårørende i eget hjem, og du føler dig belastet, kan du søge om aflastning i form af dagcenter til din pårørende. Bor du i en plejebolig, kan du ikke komme i dagcenter.

Om dagcentret

I dagcentrets daglige arbejde har vi primært øje for at dække borgernes samværsmæssige behov og træne sociale funktioner samt give rammer og struktur i en hverdag, der for mange er ensom og isoleret.

Dagcentrets kerneopgave er, sammen med borgerne, at skabe et hus, hvor målet er, at bevare et værdigt liv med fokus på egne ressourcer, hvor formålet kan være længst muligt at bibeholde borgerens evner til klare en hverdag i eget hjem. Den enkelte borger skal have en oplevelsesorienteret dag fyldt med livgivende relationer.

I dagcentret er der ansat social- og sundhedshjælpere og -assistenter, beskæftigelsesvejleder samt pædagoger. Der arbejdes ud fra den personcentrerede omsorg og anerkendende pædagogik.

Visitation til dagcentret

Dagcentret modtager borgere, der ikke bor i plejebolig, der visiteres til tilbuddet jf. lov om Social Service § 86 stk. 2 – vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder samt § 84 stk. 1 – aflastning eller afløsning af pårørende.

Dagcentret tilgodeser borgere, som har behov for støtte til personlig pleje og der kan udføres visiteret bad i dagcentret.

Find Visitationens kontaktoplysninger og åbningstider 

Læs mere på vores hjemmeside

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider